Ryska posten

10 oktober 2019

"Minnets betydelse" för den europeiska glömskan


Under den oskyldiga titeln "Det europeiska minnets betydelse för Europas framtid" godkände EU-parlamentet med stor majoritet den 19 september en resolution som innebär en drastisk omskrivning av historien.
Det som är mest oroande är att denna råa förfalskning av historien samlade hela 82 % av parlamentarikernas röster, skriver belgaren Roland Marounek
 

Parlamentarikerna slår där inledningsvis fast att det var "den tyska-sovjetiska pakten eller Molotov-Ribbentrop-pakten [som öppnade] vägen till andra världskrigets utbrott". Om man tror sig ha läst fel, förtydligas det hela lite mer utförligt: "andra världskriget bröt ut som en omedelbar följd av den ökända tysk-sovjetiska icke-aggressionspakten". Glömt är München, Europas kompromisser med Hitler och särskilt de borgerliga demokratiernas nej tack till Sovjetunionens förslag om en allians ...

Helt "glömd", särskilt i denna text om "minnets betydelse", är Sovjets avgörande roll för att krossa nazismen och befria Europa från fascismen. Tvärtom beskriver resolutionen Sovjetunionen som en allierad till Nazityskland och fortsätter upprepa ett jämställande av kommunism och fascism: hur kan europaparlamentarikerna sätta likhetstecken mellan idén om jämlikhet mellan alla människor, avskaffandet av den ena människans utnyttjande av sin medmänniska och en idé som hyllar klasskillnader och det "naturliga" i att ett "överlägset folk” dominerar och får utplåna "undermänniskorna”.

"Kommunistiska och nazistiska regimer är ansvariga för massakrer, folkmord, deportationer, för att människor förlorat liv och frihet i en omfattning aldrig tidigare skådad i mänsklighetens historia, något som för evigt kommer att vara kännetecknet på det tjugonde århundradet". Glömda är stora delar av den ärorika europeiska historien, korstågen, erövringarna, folkmorden, det våldsamma förslavandet av hela folk ... Det europeiska minnet tycks inte alltid vara så bra, särskilt glömsk är man om koloniseringen, i kampen mot vilken Sovjetunionen var en nyckelaktör och modell för hela den tredje världen, självt ett konkret exempel på ett land som brutit sin egen underutveckling på bara några decennier och på sitt eget sätt.

Som Domenico Losurdo uttryckte det, var kanske nazismens huvudbrott enligt tidens kolonimakter att den tillämpade deras egna koloniala metoder på européerna själva ...

De valda företrädarna för det fria och demokratiska Europa gläder sig över att "lagen i vissa medlemsstater förbjuder kommunistiska ideologier" och att de ”förbjuder användandet av kommunistiska symboler”. Parlamentarikerna kräver en total omvändelse hos stater som, på minsta sätt, försvarar sitt kommunistiska förflutna: "Ryssland är fortfarande det främsta offret för kommunistisk totalitarism och dess omvandling till en demokratisk stat kommer att hämmas så länge regeringen, den politiska eliten och den politiska propagandan fortsätter att försöka dölja de kommunistiska brotten och förhärliga den sovjetiska totalitära regimen; [Europaparlamentet] uppmanar därför det ryska samhället att göra upp med sitt tragiska förflutna "

Det som är mest oroande är att denna råa förfalskning av historien samlade hela 82 % av parlamentarikernas röster. Av de belgiska parlamentsledamöterna var det bara en (Marc Botenga, PTB*) som röstade emot medan 15 godkände texten. Att människor som Frédérique Ries, Benoît Lutgen, Olivier Chastel, ... stödde resolutionen är ganska naturligt; men man kan undra varför undertecknare från det så kallade "progressiva" blocket, som Phillippe Lamberts (från det gröna partiet Ecolo) eller Maria Arena (från PS, det socialdemokratiska partiet), uppenbarligen inte har några problem att skriva under, särskilt formuleringar som "genom att gå med i Europeiska unionen och Nato, har länderna i Central- och Östeuropa inte bara kunnat återvända till det fria och demokratiska Europa utan också lyckats få igång en stark dynamik av socioekonomisk utveckling”. Och återigen tack kära Nato ...

En artikel av Roland Marounek 

* Parti du travail de Belgique, Belgiens arbetarparti, är ett framgångsrikt arbetarparti med rötter i bl.a. 1960-talets maoistiska rörelse. Hemsida: https://www.ptb.be/ (8 dagars anmärkning)

Källa: Euraktiv
Länk: https://reseauinternational.net/limportance-de-la-memoire-pour-organiser-lamnesie-europeenne/

2 kommentarer :

 1. Instämmer som vanligt med er analys av västs historieförfalskningar. I detta fall en helt grotesk förvrängning. Men det finns fler historieförfalskningar som vänsterinriktade aldrig vill kännas vid.
  Också dom i västs intresse. Är det omöjligt att reformera världen i en bättre riktning utan taktiskt undertryckande av sanningen?
  Är det så skadligt att blottlägga imperialisternas faktiska spridande av kommunismen? Bla motiverat av att dom inte ville ha kapitalistiska rivaler i Ryssland och Kina. Gärna kapitalistiska lydregimer men inte rivaler.
  Hur hade 17 och 1800-talets ideologier sett ut om dom inte varit kidnappade av det brittiska imperiets konspirerande elit?
  Just det faktum att både den franska revolutionen och senare kommunismen fick en del frånstötande drag bör självklart förknippas med att dom orsakades av främmande eliter och inte var naturligt framsprungna.
  Kan man förvänta sig att andra skall vara historiskt objektiva om man inte ställer samma krav på sig själv?

  SvaraRadera
 2. Någon som vet hur de svenska ledamöterna röstade?

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.