13 oktober 2019

Så mycket överdriver klimatmodellernaPå 17 minuter lyckas Roy Spencer vid Alabamauniversitetet i Huntsville utså starka tvivel om de klimatmodeller som bl.a. FN:s klimatpanel grundar sin antaganden på.

Spencer visar att verkliga observationer (satellitdata från den lägre troposfären)  visar mycket lägre temperaturökningar än modellerna. Modellerna ger i genomsnitt 2,4 gånger högre temperaturökningar.

De verkliga temperaturökningarna ligger på 0,13 grader Celcius per årtionden, vilket "är mindre än någon människa skulle uppfatta under sin livstid".
Spencer jämför också 102 olika modeller med observationsdata (UAH) och kommer fram till att en rysk modell är den som legat närmast, därnäst en japansk.Spencers slutsatser är också värda att studera i detalj. De förbättrade modellerna enligt CMIP6 som gäller från 2016 kommer troligen inta att avvika mindre från observationsdata menar han.

En orsak till deras missvisning är att de inte tar hänsyn till andra faktorer än CO2.

red
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.