11 december 2019

Slutkommunikén från Paris

I mycket förvandlades Parismötet till ett antiryskt spektakel. För Ryssland uppnåddes
det viktigaste målet att Minskavtalen bekräftades.
Svenska medias utrikesrapportering är under all kritik. Det vimlar av åsikter men sällan får läsaren reda på fakta.

Här följer kommunikén från Parismötet om Ukraina som avslutades tidig morgon igår tisdag.


Republiken Frankrikes president, Förbundsrepubliken Tysklands kansler, Ryska federationens president och Ukrainas president träffades idag i Paris.

Minskavtalen (Minskprotokollet av den 5 september 2014, Minskmemorandumet av den 19 september 2014 och åtgärdslistan från Minsks av den 12 februari 2015) är fortfarande basen i arbetet i ”Normandieformatet”, vars medlemmar har åtagit sig att fullständigt genomföra dem.

De betonar sin gemensamma önskan att skapa en hållbar och omfattande arkitektur av förtroende och säkerhet i Europa, baserat på OSSE:s principer, för vilken lösningen av konflikten i Ukraina är ett av flera viktiga steg.

På grundval av detta beslutar de om:

1. Omedelbara åtgärder för att stabilisera situationen i konfliktzonen

Parterna förklarar sitt åtagande för ett fullständigt och omfattande genomförande av vapenvilan, med stöd av genomförande av alla nödvändiga åtgärder för att stärka eldupphöret fram till slutet av 2019.

De kommer att stödja utvecklingen och genomförandet av en uppdaterad plan för rensning av minfält baserad på beslutet från Trepartskontaktgruppen om minåtgärder av den 3 mars 2016.

De kommer att stödja slutandet av ett avtal inom ramen för Trepartskontaktgruppen om ytterligare tre sträckningar av kontaktlinjen där styrkorna och vapnen ska separeras till slutet av mars 2020.

De uppmanar Trepartskontaktgruppen att underlätta frisläppandet och utväxlingen av konfliktrelaterade fångar i slutet av året, baserat på principen om "alla för alla", till att börja med "alla kända mot alla kända", med förståelsen att internationella organisationer, inklusive Internationella Röda Korsets kommitté, kommer att ges full och ovillkorlig tillgång till alla gripna personer.

De kommer att stödja uppnåendet av ett avtal inom ramgruppen för Trepartskontaktgruppen, inom 30 dagar, om nya övergångsställen längs kontaktlinjen, främst på grundval av humanitära kriterier.

De erinrar om att det särskilda övervakningsuppdraget för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa i Ukraina (SMM) bör kunna använda alla kapaciteter i sitt mandat den 21 mars 2014 och ha säker och tillförlitlig tillgång i hela Ukraina för att fullständigt fullgöra sitt mandat.

2. Åtgärder för att genomföra de politiska bestämmelserna i Minskavtalen

Parterna uttrycker sitt intresse av att i "Normanformatet" och Trepartskontaktgruppen komma överens om alla juridiska aspekter av den lokala självstyrelsens särskilda ordning - den speciella statusen för enskilda distrikt i Donetsk och Lugansk-regionerna - som anges i åtgärdslistan för genomförandet av Minskavtalen 2015 - för att säkra att den (statusen) fungerar permanent.

De anser att det är nödvändigt att integrera "Steinmeier-formeln" i ukrainsk lagstiftning, i enlighet med den version som överenskommits i "Normandieformatet" och Trepartskontaktgruppen.

3. Ytterligare åtgärder

De ber sina utrikesministrar och politiska rådgivare säkerställa genomförandet av de avtal som uppnåtts, och enades om att hålla nästa möte i detta format i fyra månader för att diskutera politiska och säkerhetsförhållanden, inklusive organiseringen av lokalval.

Slut

* Det råder delade meningar om vad Steinmeierformel är, men en tolkning är att det är en "sekvensering" eller tågordning för hur Minskavtalen ska genomföras. Först ska val hållas i de separatistiska områdena under enligt ukrainsk lagstiftning och under övervakning av OSSE. Om OSSE bedömer att omröstningen är fri och rättvis, kommer en särskild självstyrande status för territorierna att införas och Ukraina får därefter tillbaka kontrollen över områdets östligaste gräns, som idag kontrolleras av de självproklamerade flokrepublikerna LNR och DNR.

1 kommentar :

  1. Tack för att du håller oss läsare uppdaterade med dina informativa artiklar. God Jul!

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.