19 december 2019

USA och Ukraina vägrar fördöma nazism

Ukrainska kvinnor hälsar sin "befriare", Adolf Hitler, i Ivano-Frankovsk i oktober 1941.
FN:s generalförsamling har antagit en resolution om att bekämpa glorifiering av nazism.

Endast USA och Ukraina röstade emot resolutionen.


Resolutionen har rubriken "Bekämpa förhärligande av nazismen, nynazism och andra metoder som bidrar till att trappa upp moderna former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans".

133 stater röstade för resolutionen, två emot (USA och Ukraina), 52 avstod från att rösta.

Resolutionen som tillkom på ett ryskt förslag rekommenderar att länderna vidtar lämpliga specifika åtgärder, "även på lagstiftningsområdet och inom utbildningsområdet, i enlighet med internationella mänskliga rättigheter, för att förhindra revision av resultatet av andra världskriget och förnekande av brott mot mänsklighet och krigsbrott under andra världskriget. "

Att USA och Ukraina inte vill fördöma nazismen är begripligt. USA bedrev fram till Pearl Harbor ett omfattande samarbete med Nazityskland. Bl.a. levererade IBM det hålkortssystem som användes för att registrera judar i Tredje riket (Se Edwin Black: "IBM and the Holocaust") och efter kriget övertog USA många höga nazistiska funktionärer (bl a Reinhard Gehlen, chef för Wehrmachts östspionage).

I dagens Ukraina förhärligas OUN/UPA som samarbetade med Hitlertyskland vid invasionen 1941. Frivilligbataljoner som satts in i "antiterroristiska" operationer mot den rysktalande befolkningenm i Donbass bär öppet nazisymboler.

Man kan också förstå länder som valde att lägga ner sina röster, dvs. i den mån detta berodde på att man motsätter sig förslag som skulle kunna leda till inskränkningar av yttrande- och tryckfriheten. I en del länder i det forna sovjetblocket har man lagstiftat mot nazistiska åsiktsyttringar, medan länder som drabbades mindre under andra världskriget föredragit att upprätthålla den liberala modellen.

Hur som helst är EU:s roll i sammanhanget dubiös eftersom EU-parlamentet den 19 september 2019 men 535 röster mot 66 (52 nedlagda) antog en resolution som uppmanar medlemsstaterna att "fördöma och motverka alla former av förnekelse av förintelsen, inbegripet banalisering och minimering av de brott som begicks av nazisterna och deras sympatisörer, samt även motverka banalisering i den politiska debatten och i medierna".

Så vad hindrade EU-länderna denna gång att fördöma nazismen? Troligtvis är det ett utslag av den historierevisionism som EU nu stöder och som innebär att Hitlertyskland och Sovjetunionen, förövare och offer, likställs. Nazismen får enligt detta synsätt aldrig kritiseras isolerat från ett fördömande av "sovjetisk totalitarism".

https://www.un.org/en/ga/third/67/docs/voting_sheets/l.55.Rev.1.pdf

1 kommentar :

  1. Det är ju helt otroligt att dom lyckas med att på samma dag jämföra Sovjetunionen och Hitlers Tyskland. 27 miljoner sovjetmedborgare dog i kampen för att befria Europa i det mest heroiska krig världen skådat.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.