FiB

5 februari 2020

Om Svenska Teaterförbundets namnbyte

En teateraffisch på svenska från 1913.
Skadespelaren Leif Stålhammer vänder sig i ett brev till Teaterförbundet mot att ordet "Svenska" har strukits ur namnet.

I vår bransch är språket centralt, understryker han.
Till Teaterförbundet.

Till frågan om att ändra namn.

Mot namnbyteri bör man vara skeptisk.

Vilket var motivet till att ta bort Svenska i SvenskaTeaterförbundet?

Teaterförbundet bör naturligtvis återgå till namnet Svenska Teaterförbundet. Vem skulle vara emot det? Vi verkar ju i Sverige. Dessutom praktiskt när vi representeras utomlands.  Vi lever i en global värld. Vårt språk är trots allt – ännu så länge – svenska , även om amerikaniseringen är plågsamt påtaglig. Bara ett exempel: Roll har blivit karaktär osv. Engelskans: character (figur, roll, typ). I vår bransch är språket centralt.

Vi skall inte snegla på näringslivet/underhållningsindustrin och deras behov att göra sig kulturella.

För att kunna spegla sin tid och gå framåt behöver man knyta an till sin historia. Den som kan sin historia är stark.

Vårt namn är ju inget ”varumärke” utan det namn som berättar vad vi ägnar oss åt. Vi ägnar oss åt att skapa konst och inte varor och varumärken.

Att många nya medier och yrken tillkommit med teknikens utveckling ändrar inte det faktum att allt skådespelande  och gestaltande verksamhet härrör från teaterns mer än tvåtusenfemhundraåriga historia. Vi krokar arm med Aischylos och tror på kraften i vårt yrke.

Man måste utgå ifrån att var och en som ägnar sig åt denna verksamhet, teater, film, TV eller annan liknande verksamhet skaffar sig kunskap om sitt yrkes rötter i just teatern. Ingen som tar sitt arbete på allvar behöver då känna sig exkluderad.

Vår konstart, antingen den uttrycks som teater, film eller via andra media (det kommer alltid nya) behöver bara två saker för att äga rum: Skådespelare och publik. Förutsättningen är förstås att skådespelaren har något att berätta och äger talang för sitt yrke. Detta kan inte ändras ens av AI. Men AI ska vi ta på stort allvar!

P.S.  Men inte behöver vi extern konsult för denna fråga som bör och kan avgöras av medlemmarna själva. Eller hur?

Mvh

Leif Stålhammer

den 1 februari 2020


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.