FiB

18 augusti 2020

Ryssarna tror inte Lukasjenko faller

Gränsen mellan Ryssland och Vitryssland skulle ha öppnats helt från 29 juni, men pandemin kom emellan.
I Ryssland tror inte allmänheten att president Lukasjenko i grannlandet Vitryssland håller på att förlora makten, uppger opinionsföretaget VTsIOM.

Bara sex procent av ryssarna tror på larmapporterna från Minsk i västmedia, att Lukasjenko är på väg att störtas. En överväldigande majoritet tror att allt snart återgår till det normala.
En ryss av fyra (27 %) tror visserligen att valresultatet förfalskades betydligt till Aleksandr Lukasjenkos förmån. Men de tror alltså inte att han är på väg att falla. 22 %  litar helt på valresultatet och 29 % tror att det förekom fusk, men inte i betydande omfattning.

Bland ryssar 18-34 år är det 40-47 procent som inte tror på valresultaten i grannlandet.

72 % av ryssarna följer händelserna i Vitryssland just nu, var femte säger sig göra det noga (18%). Bland män över 60 är det hela 87 % som följer utvecklingen noga.

De flesta tror att Lukasjenko kommer att sitta kvar vid makten (59 %) och bara 6 % tror att h an kommer att tvingas bort. 12 % tror på någon form av dubbelmakt.

Den absoluta majoriteten av ryssarna tror att det som händer i Vitryssland är viktigt för Ryssland som helhet (89 %). 64 % av ryssarna anser att det är mer i linje med Rysslands intressen om Lukasjenko sitter kvar.

26 % anser att Ryssland har vänliga förbindelser med Vitryssland, nästan lika många karakteriserar dem som lugna (25 %) och något färre  (22 %) som kyliga. 13 % menar att det råder goda grannrelationer, 8 % säger att relationerna är spända och 1 % fientliga.

47 % av ryssarna ser positivt på president Lukasjenko. 35 % har ingen särskild uppfattning och 12 % är negativt stämda.

Ryssland och Vitryssland är de två länder i världen som står varandra närmast, möjligen i vissa avseenden efter Ukraina och Ryssland.


Det finns två modersmål i Vitryssland, vitryska och ryska.
Enligt statistik från 2009 talar 70% av vitryssarna i första hand ryska och i Minsk är den andelen hela  90%.


https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10403

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.