FiB

20 augusti 2020

Sovjet Logo

En ung litauisk designer och konstvetare betraktar den sovjetiska traditionen! Det är onekligen spännande att inte alla vill kasta ut barnet med vattnet på postsovjetiskt territorium.

"SOVJETLOGO. Utopins förlorade märken" heter en ny bok på det nystartade förlaget Gerundium.
I presentationen skriver förlaget:

"Trots att tusentals logotyper skapades i Sovjetunionen har bara några få överlevt till våra dagar. Många briljanta logotyper formgavs av professionella designers men glömdes bort under Sovjetunionens turbulenta fall. Denna monografi syftar till att återupptäcka de orättvist glömda logotyperna och introducera dem för en global designintresserad publik.

Boken presenterar över 360 omsorgsfullt återskapade logotyper. Den litauiske konstvetaren och formgivaren Rokas Sutkaitis erbjuder också en grundlig analys av de sovjetiska logotypernas tvetydiga funktioner. Inom ramen för den tidens sociala, ekonomiska och kulturella diskurs frilägger han bland sovjetlogotypernas funktioner också utopiska drag."

Den svenska upplagan av boken har producerats av Karin Sunvisson, är på 312 sidor, mjukband 14,8x19 cm (ISBN: 978-91-985967-1-7)

Den kan beställas för 195 kr (+ porto 63 kr) direkt från förlaget.

red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.