gerundium

9 november 2020

Rysk valgeneral om anakronistiskt USA

Det är bl.a. sådana här nattliga språng i den amerikanska rösträkningen som
får Rysslands valchef att undra.

Enligt ordföranden i Rysslands centrala valkommission Ella Pamfilova öppnar poströstning "enorma utrymmen" för valfusk. Av den anledningen har man i Ryssland beslutat att avstå från den metoden.

Putin dröjer med gratulationer. Avvaktar officiellt tillkännegivande.

Ella Pamfilova säger i en TASS-intervju idag 9 november att hon studerat erfarenheterna av att rösta per post i USA. ”För mig är slutsatsen entydig: den amerikanska versionen är en anakronism som öppnar stort spelrum för eventuella förfalskningar, inklusive att en person kan rösta fler gånger, att ”obekväma” röster försvinner, ett övermått av ”döda själar”, brist på systemisk kontroll av hela röstningsprocessen osv” sa Pamfilova.

Hon noterar att hon insisterat på att inte medge poströstning i Ryssland, även om rysk lag medger det. "Och det visade sig vara rätt. Vad som händer nu i USA är den bästa illustrationen av det," tillade Pamfilova.


"Exempelvis anser U.S. National Institute of Voting at Home att poströstningen i 32 delstater saknar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en säker röstningsprocess. Av dessa har 15 stater inte ens förfaranden för att kontrollera adresserna till väljarna, och i 17 stater fungerar inte systemet för att kontrollera underskrifter", fortsatte hon.

Hon sa också att det är svårt att inte hålla med yttrandet från den politiska aktivisten Greg Butterfield, som ser det amerikanska valsystemet som "en kvarleva från slaveriepoken där elektorskollegiet  var är föremål för manipulation. Det är dock en fråga för amerikanerna själva. Vi ger dem inga order men borde låta oss slippa sina moraliska pekpinnar.”

Pamfilovas slutsatser är intressanta. Argumenten mot poströstning kan dock inte gälla Sverige där vi har hårda legitimationskrav och en kontrollerad behandling av poströsterna. Här är bristerna helt andra - det är bl.a. valhemligheten som brister och ingen transparens i valfinansieringen.

https://www.osce.org/files/f/documents/6/2/403760.pdf

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.