5 april 2023

Landet där kanonerna blommar

Här har en ukrainsk stridsvagn gått i blom.

Idag har en talesman för Bofors, i staden där jag utan egen förskyllan föddes, uttalat sig hånfullt mot att Länsstyrelsen upprätthåller förbudet att provskjuta kanoner på söndagar.

Det finns det som är värre, sa Bofors-talesmännen. Nämligen "att Ukraina förlorar kriget".


Därmed har vapentillverkaren inte bara ifrågsatt nödvändigheten av att följa gällande lag utan också de familjefäder och mödrar som får välbehövlig vila för sig och sina barn på söndagar.

För vapentillverkarna som just skär krigsprofit med stora knivar är ingenting heligt.

 Under Boforsaffärerna på 80-talet skrev Lars Forssell en variant på tysken Erich Kästners dikt "Kennst Du das Land wo die Kanonen blühn?" 


Känner du landet där kanonen blommar
och sprider frömjöl över hela världen?
Befruktar krig så de slår ut i sårskorpor,
blödande kalkar över hela världen,
vallmo som granater?
Känner Du landet? Känner Du det landet?
Känner du landet där kanonen blommar

Det heter Sverige annars, ligger vid en insjö.
och speglar sig i avklätt skick i vattenytan
eller en kameralins. Det skryter gärna
med sin figur, den yppiga
och med sin välfärd
som grundar sig på odlade kanoner
som ympas i Bofors, från vilket sommarvinden
sprider sin ofärd över hela världen... 

I ekoinslaget markerade Länsstyrelsens talesman tjänstvilligt att det ju alltid finns möjlighet för Bofors att söka nytt miljötillstånd. Hon missade därmed ett bra tillfälle att hålla tand för tunga.

Bofors ägs numera stilenligt av amerikanska BAE. Aktiekursen har fördubblats de båda senaste decennierna av konfrontationspolitik mot Ryssland.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.