25 april 2023

Sergej Lavrov ordförande i FN:s säkerhetsråd


Varför sover jag med en T-shirt som bär Sergej Lavrovs porträtt? Den gör mig lugn. Den 73-årige diplomaten, född av en rysk mor och armenisk far, representerar det mångnationella, toleranta Ryssland. Utan att någonsin höja rösten kan han med knivskarpa argument dra ner byxorna på krigshetsare.

I går satt han ordförande i FN:s säkerhetsråd, eftersom rådet i april leds av Ryssland, och tog tillfället att uppmana världen att rädda FN från västmakternas överrepresentation. Hör här:

För att så få som möjligt skulle höra Lavrovs ord hade USA vägrat att ge ryska journalister visum för att kunna bevaka säkerhetsrådets möte. En låg handling som säger mer än tusen ord.

 "Om två veckor kommer vi att fira 78-årsdagen av segern i andra världskriget. Nederlaget för Nazityskland, till vilket mitt land med stöd av de allierade gjorde ett avgörande bidrag, gjorde det möjligt att lägga grunden för efterkrigstidens internationella ordning. Dess rättsliga grund var FN-stadgan, och vår organisation, som förkroppsligar sann multilateralism, har fått en central koordinerande roll i världspolitiken", påminde chefen för det ryska utrikesministeriet.

Enligt den ryske ministern garanterade den grundläggande ömsesidiga förståelsen mellan de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet under flera decennier målen och principerna i stadgan den globala säkerheten och skapade därmed förutsättningarna för ett verkligt multilateralt samarbete, styrt av universellt erkända folkrättsliga normer.

"Nu går det FN-centrerade systemet igenom en djup kris. Grundorsaken var önskan från enskilda medlemmar i vår organisation att ersätta internationell rätt och FN-stadgan med en viss regelbaserad ordning", betonade Sergej Lavrov. Ingen såg dock dessa regler, de var inte föremål för transparenta internationella förhandlingar.

Det är anmärkningsvärt att Washington och resten av västvärlden som har lytt det idag aktivt åberopar sina egna regler närhelst de behöver motivera olagliga steg mot dem som bygger sin politik i enlighet med internationell rätt och vägrar att följa den "gyllene miljardens" egenintressen. 

"De som inte håller med svartlistas enligt principen "den som inte är med oss ​​är emot oss", sa den ryske utrikesministern.

Lavrov uppmanade till att kalla en spade för en spade. Den ryske utrikesministern påpekade att ingen tillåtit den västerländska minoriteten att tala på hela mänsklighetens vägnar. Genom att upprätthålla en regelbaserad ordning avvisar den kollektiva västvärlden arrogant nyckelprincipen i FN-stadgan - staternas suveräna jämlikhet. "Kvintessensen av deras exklusivitetskomplex var det stolta uttalandet av chefen för EU-diplomatin, Josep Borrell, att Europa är en Edens lustgård, och resten av världen är en djungel", erinrade chefen för den ryska diplomatin.

USA och dess allierade försöker kontrollera situationen i Asien-Stillahavsområdet. "Nu är betydande styrkor från USA och dess allierade utplacerade för att undergräva multilateralism i Asien-Stillahavsområdet, där ett framgångsrikt, öppet system för ekonomiskt och säkerhetssamarbete har utvecklats runt ASEAN i decennier", sade chefen för det ryska utrikesdepartementet. 

Genom att lägga fram strategin för Indo-Stillahavsområdet, har Washington satt kurs på kollaps för denna väletablerade konsensusarkitektur. Som ett resultat av detta förklarade Nato, som alltid har övertygat alla om sin fredlighet och den uteslutande defensiva karaktären i sina militära program, på fjolårets Madridmöte sitt globala ansvar och odelbarheten i den euroatlantiska regionens säkerhet och  der så kallade kallas Indo-Stillahavsområdets sökerhet.

"Det vill säga, nu förskjuts Natos försvarslinje som en defensiv allians till Stilla havets västra kust", sa Lavrov. Den ryske utrikesministern nämnde att blockstrategier som undergräver en ASEAN-centrerad multilateralism manifesteras i skapandet av den militära alliansen AUKUS, som Tokyo, Seoul och även  ett antal ASEAN-länder pressas in i. Uppenbarligen är målet med Indo-Stillahavsstrategierna att begränsa Kina och isolera Ryssland.

Lavrov påminde om den laglöshet som Nato begick under bombningen av Jugoslavien 1999 med användning av stridsspetsar med utarmat uran. Den ryske ministern uppmärksammade att USA:s ambassadör i Belgrad i dag inte tvekar att via media uppmana serberna att vända blad och sluta vara kränkta.

"USA har samlat på sig en mängd erfarenhet om att sluta bli kränkt. Japan har länge varit tyst om vem som trots allt bombade Hiroshima och Nagasaki. Det finns inte ett ord om detta i skolböckerna. Vid ett möte i G7 beklagade Anthony Blinken patetiskt lidandet som dessa bombningar orsakade, men var inte hederlig nog att tala om vem som organiserade dem", betonade Lavrov.

En fortsättning på denna Washington-politik var den skamliga invasionen av den USA-ledda koalitionen i Irak 2003, som genomfördes i strid med FN-stadgan, samt aggressionen mot Libyen 2011. Resultatet är förstörelsen av dessa stater, hundratusentals döda, skenande terrorism.

Vita huset ignorerade inte heller det postsovjetiska sfären. Med direkt deltagande av USA organiserades färgrevolutioner i Georgia, Kirgizistan och en blodig kupp i Kiev i februari 2014. I samma rad, försökte man ta makten med våld i Vitryssland 2020.

 "Idag är det klart för alla, även om alla inte pratar högt om det, att det inte alls handlar om Ukraina, utan om hur internationella relationer kommer att fortsätta byggas upp - genom att skapa en stabil konsensus baserad på balans och intressen, eller genom aggressivt och explosivt främjande av hegemoni. Man kan inte påstå att Ukraina inte har något att göra med det geopolitiska sammanhanget", sa Lavrov.

Enligt chefen för det ryska utrikesdepartementet har hans land tydligt förklarat de uppgifter som det löser inom ramen för den särskilda militära operationen.

"Att eliminera hoten mot vår säkerhet som skapats av Nato i flera år direkt vid våra gränser och att skydda människor som har berövats de rättigheter de har enligt multilaterala konventioner, skydda dem från de direkta hoten om utrotning och utdrivning från det territorium där deras förfäder levt i århundraden och som 
som offentligt deklarerats av Kievregimen ," sammanfattade Lavrov.

I slutet av sitt tal uppmärksammade chefen för den ryska diplomatin det faktum att världen, liksom under det kalla krigets år, återigen har närmat sig en farlig linje. "Situationen förvärras av förlusten av tron ​​på multilateralism. Vi måste alla återvända till våra rötter - att iaktta FN-stadgan och principerna i all deras mångfald och i all deras sammankoppling", sade den ryske ministern.

Med detta i åtanke talade han för att anpassa FN till de objektiva trenderna i bildandet av en multipolär arkitektur för internationella relationer. "Det är nödvändigt att påskynda reformen av säkerhetsrådet genom att utöka representationen av länderna i Asien, Afrika och Latinamerika i det. Den nuvarande orimliga överrepresentationen av väst i FN:s huvudorgan undergräver principen om multilateralism ", sammanfattade den ryske utrikesministern.

Lavrov sa att det är nödvändigt att bevara FN som ett vinnande exempel på multilateralism och samordning av världspolitiken. Enligt hans åsikt är nyckeln till framgång gemensamt arbete, avstående från anspråk på någons exklusivitet och respekt för staternas suveräna jämlikhet.

Lavrov krävde i sitt tal att dubbelmoralen skulle överges. Multilateralism och demokrati måste respekteras både inom staterna och i deras relationer till varandra. "Alla vet att västvärlden, samtidigt som det påtvingar andra sin förståelse av demokrati, inte vill ha en demokratisering av internationella relationer på grundval av respekt och staters suveräna jämlikhet", sade den ryske ministern. Han nämnde att västvärlden, samtidigt som de främjar sina regler på den internationella arenan, fortfarande kväver multilateralism och demokrati på hemmaplan och använder allt mer repressiva verktyg för att krossa alla oliktänkande.

Separat uppmärksammade Lavrov händelsen med att USA inte utfärdade visum till ryska journalister som skulle följa med honom på en resa till New York. "Era kollegor från ryska media fick inte komma hit. USA:s ambassad i Moskva meddelade hånfullt att den var redo att ge dem pass med visum i det ögonblick då vårt plan lyfte. Därför har vi en trängande begäran till er - att kompensera för frånvaron av ryska journalister. Försök att förmedla era rapporter till en global publik till förmån för en sann mångsidighet", sa han till de mediarepresentanter som arbetar vid FN:s högkvarter.

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.