Ryska posten

15 mars 2012

Lettlands elände, Greklands tragedi

Av närmast en slump föll min blick på ett papper från den progressiva amerikanska tankesmedjan Center for Economic and Policy Research, som bl.a stoltserar med rådgivare som nobelpristagarna Robert Solow och Joseph Stiglitz.

"Lettlands interna devalvering: En framgångssaga?" lyder rubriken, men i grunden handlar det om vilken väg EU ska ta ur sina skuldkriser.

14 mars 2012

Teser om vapenaffären

1. En radikal ståndpunkt angriper roten till problemet, nämligen att
Sverige blivit en frizon för det internationella vapenkrämarkapitalet.

6 mars 2012

Första gulfkriget leddes från Ericsson-Jeddah

Dagens avslöjanden om att FOI och regeringen hjälper saudierna att bygga
en vapenfabrik öppnar ett varigt sår.

Det rör sig helt klart om brott mot krigsmateriellagen:
"Tillstånd enligt denna lag får lämnas endast om det finns
säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot
Sveriges utrikespolitik."

Men kommer det att beivras?

Ryska valets stora skandal


Det ryska valets stora skandal är inte något valfusk. Putin segrade välförtjänt
med blanka vapen. Vi i omvärlden har anledning att vara tacksamma
att Ryssland - delvis av historiska tillfälligheter - kommit att ledas av
en politiker som osjälviskt tjänar  sitt folk och mänskligheten.

4 mars 2012

Nato:s kreatur i LibyenSå här ser resultaten ut av FN:s säkerhetsråds och Nato:s "försvar av
civila" i Libyen ut. En grupp "rebeller" ödelägger en kristen kyrkogård.
Imperialisterna piskar upp etniskt, religiöst och politiskt
överallt där det tjänar dess intressen.

Så länge den libyska oljan flödar och landets centralbank ligger i säkra händer struntar krigsanstiftarna i vilken regim som styr. FN:s rapportör om de mänskliga rättigheterna skickas ut att fälla en eller annan krokodiltår. Det är allt. Så ser den ut herrar Camerons, Sarkozys, Obamas och Bildts "demokratisering" av Libyen. Stefan Lindgren

3 mars 2012

Tredje statsmakten

På Axess TV kunde man i fredags se en intressant debatt med bl a Lotta
Gröning, Svante Nordin, Per Rydén och Peter Luthersson om "den hotade
publicistiken."

Det talades om de brittiska presslorderna Rothermere, Northcliff och
Beaverbrook (uttalas bävverbrook) och deras sentida efterföljare Maxwell
och Murdoch.

Gamla kalla krigare ger sig inte

Jan Leijonhielm skriver i dagens SvD att Rysslands premiärminister
Vladimir Putin har stulit ihop en privat förmögenhet på 40 miljarder.
Valutan anges inte - och det torde absolut inte spela någon roll för
skribenten.

Jan Leijonhilem arbetade åt den olagliga svenska underrättelsetjänsten
IB och sysslade bl.a. med att ta sig in på sovjetiskt territorialvatten
och bedriva signalspaning.

Då var hans täckmantel Östekonomiska byrån, sedan belönades han med
posten som chef för Rysslandsstudierna vid FOI, illterat förkortning av
Totalförsvarets forskningsinstitut.

Stefan Lindgren

26 februari 2012

Kunga- och tsaryra

Sedan Svenska dagbladet två dagar i rad förärat sina läsare en
sextonsidig bilaga om Estelle (nej inte chipsmärket Estrell) bjöd
söndagen på 8 sidor om "tsar Putin".

Utan att ha några som helst illussioner om den samhällsstruktur som
vuxit fram i Ryssland är det ändå påfallande hur fritt Jan Blomgren
tillåter sig att svarva sin story.

En central hörnsten gäller att Putin skulle vara huvudägare i
oljehandelsbolaget Gunvor.

I juli 2009 tvingade Economist, som har betydligt större reserachstab än
SvD, att dementera liknande påståenden:

"I en del av vår rapport om Ryssland med rubriken 'Grease my palm'
(Smörj min hand) nämnde vi Gunvor och dess grundare, Gennadij
Timtjenko. Vi avsåg inte att med syftning på den 'nya korruptionen'
påstå att vare sig Gunvor och Herr Timtjenko fått sin ryska
oljeverksamhet till följd av att ha betalat av mutor eller liknande
korrupta incitament. Rosneft säljer endast 30-40% av sin olja genom
Gunvor snarare än 'merparten' av Rosneft s olja (som vi beskrev det). Vi
accepterar Gunvors försäkran att varken Vladimir Putin eller andra
ledande ryska politiker har någon ägarandel i Gunvor. Vi beklagar om
vi ingett motsatt intryck."

Och om nu Rosneft är källa till så sagolik korruption och personlig
rikedom för tsar Putin undrar man varför bolaget står överst på
Putin/Medvedevs privatiseringslista?

Detta bara som ett explock ur SvD:s tsarbilaga.

Det är OK med mig om Jan Blomgren och hans ryska hustru av någon
anledning avskyr Putin. En del tycker inte om utseendet - och hans
"råttlika energi" (uttryck i statsägda Moscow News).

Men en reporter måste stålsätta sig och försöka se saken i stort.
Hur kan det komma sig att Putin är den europeiska ledare som f.n.
åtnjuter det överlägset största folkliga stödet? Efter alla dessa år
av "stöld" och "korruption"?

Hur djävligt måste det då inte ha varit innan?

Stefan Lindgren

22 februari 2012

Hallänning, europé... framstående amerikan

Enligt ett dokument som tidningen Expressen har tagit del av hotar Wikileaks
att offentliggöra en hittills hemlig diplomatrapport som visar att
Sveriges utrikesminister Carl Bildt (M) allt sedan 1970-talet har
fungerat som informatör för USA.

- Han kommer att tvingas avgå. Det kan innebära slutet för hans
politiska karriär, hävdar en person med insyn i Wikileaks-materialet
till Expressen.
- Det finns hemliga dokument som avslöjar att Bildt samarbetade
 med den amerikanska administrationen
på ett sätt som strider mot svenska lagar, fortsätter källan.

Tyvärr krävs det en politisk opposition för att avsätta honom.

19 februari 2012

Dikt och prosa MOT KRIG

Den fantastiske Rick Rozoff som för ett dagligt krig mot Nato
med sin mailinglista "Stop Nato" har sammanställd en interaktiv
lista över dikter, essäer, noveller och romanutdrag på temat
krigsmotstånd. Använd den och missa inte heller den nyutkomna
tegelstenen Adam Hochschildts "Aldrig mera krig" (Ordfront 2012).
Kunskap är makt!

18 februari 2012

Första, andra, tredje könet...

När Göran Hägglund nu bestämmer att KD ska stödja avskaffande av
steriliseringstvånget för könsbytare är det en eftergift för en
extremt minoritär mediakampanj och en parlamentarisk församling som löper
amok i beprövad lagstiftning.

17 februari 2012

Ett onödigt krig

I SvD 17 februari 2012 läser jag i ett referat av en
Afghanistankonferens som hållits i Stockholm:

–Vi har utkämpat ett onödigt krig. Om vi understött Afghanistan i början
hade vi sluppit tio års krigföring, slog amerikanen Dov Zakheim, som var
en av huvudtalarna, fast.

15 februari 2012

Elefanten i rummet

Lyssnade till delar av den utrikespolitiska debatten i riksdagen.

Vad jag förstår var det ingen som talade om den stora elefant som
stod i plenisalen och fyllde alla tomma bänkar. Samtliga partier
låtsades som att den inte fanns där.

Mystiska terrorhotSedan ett antal iranska kärnfysiker har dödats av bilbomber, vilket riktat blickarna mot Israels säkerhetstjänst Mossad, har nu flera terrordåd i skenbart motsatt riktning inträffat, vilket gett Israel anledning att anklaga Iran för att bedriva terrorism utomlands.

Men omständigheterna är minst sagt mystiska.

Sanktionernas mästare Carl

I Svenska dagbladet 15/2 berömmer sig Carl Bildt av EU:s "effektiva"
sanktioner mot Vitryssland (som nu av någon medianyck börjat kallas
Belarus - varvid de verkligt extrema undviker att lägga betoningen på
stavelsen rús).

Vad innebär dessa sanktioner? Bl.a. att Lukasjenkos söner och totalt 158
namngivna personer inte får besöka Västeuropa.