FiB

26 februari 2012

Kunga- och tsaryra

Sedan Svenska dagbladet två dagar i rad förärat sina läsare en
sextonsidig bilaga om Estelle (nej inte chipsmärket Estrell) bjöd
söndagen på 8 sidor om "tsar Putin".

Utan att ha några som helst illussioner om den samhällsstruktur som
vuxit fram i Ryssland är det ändå påfallande hur fritt Jan Blomgren
tillåter sig att svarva sin story.

En central hörnsten gäller att Putin skulle vara huvudägare i
oljehandelsbolaget Gunvor.

I juli 2009 tvingade Economist, som har betydligt större reserachstab än
SvD, att dementera liknande påståenden:

"I en del av vår rapport om Ryssland med rubriken 'Grease my palm'
(Smörj min hand) nämnde vi Gunvor och dess grundare, Gennadij
Timtjenko. Vi avsåg inte att med syftning på den 'nya korruptionen'
påstå att vare sig Gunvor och Herr Timtjenko fått sin ryska
oljeverksamhet till följd av att ha betalat av mutor eller liknande
korrupta incitament. Rosneft säljer endast 30-40% av sin olja genom
Gunvor snarare än 'merparten' av Rosneft s olja (som vi beskrev det). Vi
accepterar Gunvors försäkran att varken Vladimir Putin eller andra
ledande ryska politiker har någon ägarandel i Gunvor. Vi beklagar om
vi ingett motsatt intryck."

Och om nu Rosneft är källa till så sagolik korruption och personlig
rikedom för tsar Putin undrar man varför bolaget står överst på
Putin/Medvedevs privatiseringslista?

Detta bara som ett explock ur SvD:s tsarbilaga.

Det är OK med mig om Jan Blomgren och hans ryska hustru av någon
anledning avskyr Putin. En del tycker inte om utseendet - och hans
"råttlika energi" (uttryck i statsägda Moscow News).

Men en reporter måste stålsätta sig och försöka se saken i stort.
Hur kan det komma sig att Putin är den europeiska ledare som f.n.
åtnjuter det överlägset största folkliga stödet? Efter alla dessa år
av "stöld" och "korruption"?

Hur djävligt måste det då inte ha varit innan?

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.