gerundium

20 januari 2012

Ett förslag till VU

Det tycks som om Håkan Juholts saga är all. Som jag har skrivit på den
här bloggen så handlar det om hela den politiska nomenklaturans förfall
och inte om en person.

När nu Sven-Erik Österberg har det tunga uppdraget att börja söka
efterträdare vill jag komma med ett anspråkslöst förslag:

1. Ordna en medlemsomröstning om vem det ska bli. Låt även
icke organiserade socialdemokrater var med och rösta (t ex på Internet).

2. Spika det politiska programmet innan den främste talesmannen utses.
Vilka frågor ska drivas nu:

- Nej till EU-pakten + en alternativ strategi för att bekämpa den
europeiska krisen.

- Nej till EU-embargo mot Irans olja, det första steget till ett nytt
storkrig.

- Upphäv flyttskatten för att snabbt lätta trycket på bostadsmarknaden
och få till stånd en korrigering nedåt av bostadspriserna.

- Låt alla som blivit nekade ersättning av Försäkringskassan få sina
fall avgjorda av Förvaltningsrätten inom två veckor. Det skulle sätta
press på kassans långhalande.

- Förbjud omedelbart företag baserade i skatteparadis att äga och driva
skolor och vårdinsrättningar.

- En majoritet i riksdagen är vald på att ta hem de svenska trupperna
från Afghanistan. Se till att väljarnas vilja realiseras nu! Pengarna
kan användas till de förstärkningar som Officersförbundet krävt.

Kavla upp ärmarna och vinn valet!

Stefan Lindgren