FiB

8 januari 2012

ÖB:s asiatiska köksslavar

Det företag som den svenska krigsmakten anlitat för matlagning etc i
Mazar i Sharif, har i Expressen kallats för "schweiziskt". I själva
verket är Supreme Group amerikanskägd, fast huvudkontoret ligger i
Holland och ett dotterbolag i Schweiz.

Företaget som fixar slavarbetskraft från Asien till Nato-arméerna i
Afghanistan har en över 50-årig historia i USA-arméns tjänst. På
gruppens hemsida förklarar den stolt:

Vi tillämpar de högsta etiska normer.
Vi drivs av kundens behov
Vi löser problem och vi är alltid lyhörda.
Vi värdesätter våra anställda, kompenserar dem rättvist och ger dem med
karriär-och utbildningsmöjligheter.
Vi är lika sparsamma med företagets resurser som vi är med våra privata
medel.

Frågan som Försvarshögkvarteret nu måste svara på är
på vilka grunder man anlitade Supreme. Är det Storebror som sagt åt
Sveriges ÖB vilket företag som ska anlitas eller föll han för Supreme Groups
rörande beskrivningar av sina egna "högsta etiska normer"? Supreme Groups
står för övrigt inför rätta i USA, anklagad för förskingring av offentliga medel.
För SVT-Rapportredaktionen är det självklart att en sådan här nyhet måste
balanseras med ett inslag om en dödsmisshandlad afghansk kvinna. Två
var för sig sakliga inslag bilder omärkligt en obligatorisk narrativ.
Man blinkar till tittarna: "Glöm aldrig vad våra pojkar är i Afghanistan för."
Den relevanta följdfrågan, hur det kan komma sig att kvinnor i det
starkt troende Afghanistan, idag efter 10 års Nato-"befrielse"
tvingas prostituera sig, får inte ställas.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.