FiB

27 januari 2012

Svenska Dagbladet rättar inte fel

Den 25 januari skrev SvD på utrikessidorna att "enligt FN ska
uppskattningsvis 75 procent av den armeniska minoriteten ha
utrotats [i Turkiet] under åren 1915-1922".

SvD vägrar att rätta det felaktiga påståendet.Det är helt fel. Inget FN-beslut av den innebörden har fattats på
någon nivå. Man hittar inte uppgiften i något utlåtande av något
FN-organ. Uppgiften har INGET med FN att göra.

SvD:s kvalitetsredaktör Thomas Berglund svarade på mitt klagomål och
låtsades inte förstå.

Svenska Dagbladet vägrar alltså rätta ett uppenbart sakfel. Tidningen
besvärar sig inte ens om att försöka ange en källa, dvs. lägga över
ansvaret på någon annan.

Jag vet inte hur ni, kära läsare, ser på saken. En tidning som medvetet
tillåter felaktiga påståenden, i synnerhet i en så pass viktig fråga, är
inte rumsren.

Sådana felaktigheter skämmer anrättningen. Det blir som att hitta en
kackerlacka i russinbullen. Eller att upptäcka att någon har spottat i
soppan.

Jag lägger min senaste SvD-faktura åt sidan. Det gör mig ont, för SvD är
Sveriges bästa dagstidning.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.