Ryska posten

13 december 2012

Fenomenet Östros

Visst är det lustigt att socialdemokraternas tidigare näringsminister
Thomas Östros är mer positiv till EU:s bankunion än moderaten Anders
Borg? Denne strame gruvarbetarson börjar låta som nåt stort dyskt.Mig tycks det som ett oerhört äventyrligt steg i överstatlig riktning.
För det är ju så att den som övervakar bankerna också måste vara
brandkår när det krisar.

För man bort övervakning från det nationella planet minskar rimligen
möjligheterna till detaljinsyn. Den sk moraliska risken ökar - dvs.
bankirer som spelar högt kan resonera: "klave vi vinner, krona de
förlorar".

Om man dessutom kommer att undanta banker under 100-miljarder-
eurostrecken bildar det en perfekt jordmån för en loans and
savings-bubbla. USA:s ekonomi brakade nästan helt samman på 90-talet
på grund av att 747 små sparkassor lånat ut många miljarder till
kompisar utan säkerhet, vilket kostade samhället runt $87.9 miljarder
att lösa ut sen.

Själv väntar jag sedan många år på avslut i den s k Custodiaaffären.
Några sköna lirare lånade ut hundratals miljoner till sina kompisar och
kastade sen in handduken. Finansinspektionen misskötte ärendet grovt,
konkursförvaltarna tycks ha gått under jorden sedan de mjölkat ut sina
miljonarvoden.

Med Finansinspektionen i Bryssel kan man vänta samma släpphänthet
i mångdubbel skala. Banker måste ha strama tyglar - nationella tyglar.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.