Ryska posten

10 december 2012

Först behövs "ett trovärdigt alternativ"

Det finns en nyckelformulering i dagens kommuniké från EU:s
utrikesministerråd:

"EU uppmanar (Qatar)-koalitionen att samarbeta med FN/Arabförbundet
särskilde representant och att lägga fram sitt program för en politisk
övergång i syfte att skapa ett trovärdigt alternativ till den nuvarande ordningen.""...skapa ett trovärdigt alternativ..."

 Något sådant finns nämligen inte.

För varje nykter iakttagare måste alla alternativ till dagens regim i
Syrien än så länge te sig sämre.

Men det är en motsägelse att ledande EU-stater stöder detta ännu icke
trovärdiga alternativ med vapen och kräver att den sittande regimen
avgår.

Det är väl att spänna hästen bakom vagnen.

Vad som skiner igenom ganska tydligt i uttalandet är ambitionen att
skapa något slags Rambouillet-situation, där Jugoslavien tvingades
skriva på sin egen dödsdom "at gunpoint".

 Man talar inledningsvis om att det hotar ett gaskrig i Syrien -
underförstått: Nato kan behöva gå in.

Om inte parterna gör upp på det sätt som tongivande EU/Nato-stater tänkt
sig.

Problemet är ju bara att terroristerna i Syrien under inga villkor vill
sätta sig vid förhandlingsbordet. Vad tjänar det till att USA idag har
dömt ut al-Nusrafronten som kriminella terrorister när det är den och
liknande grupper som utför det blodiga hantverket åt EU/USA.

Sent ska syndaren vakna!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.