gerundium

7 december 2012

Carl Bildt har rätt!

Sverige är det enda EU-land som inte ställer sig bakom ett initiativ att
ställa Syriens president Bashar Al-Asad inför rätta i Internationella
Brottmålsdomstolen.

Genom det beslutet har Sverige en chans att i någon liten mån
rehabilitera sitt rykte som ett land som försvarar folkrätten.


För det första är domstolens praxis att väcka åtal mot sittande
statsöverhuvuden mycket tvivelaktig. Att den hitills uteslutande har
använts mot afrikanska statsöverhuvuden visar att det rör sig om en
fortsättning på en kolonialistisk tradition och inte någon "utveckling"
av folkrätten.

För det andra är anklagelserna mot Assad partsinlagor som inte kunnat
underbyggas av FN-personal på plats, så länge nu FN tilläts ha personal
på plats av just samma länder som driver kravet på åtal mot Assad.

För det tredje skulle ett åtal mot Assad i rådande situation, under
pågående inbördeskrig och närvaron av tusentals utländska legosoldater
finansierade av väst och några oljestater, vara liktydigt med en
otillbörlig inblandning.

För det fjärde förbereder Nato just nu ett olagligt angreppskrig mot
Syrien. Nato-trupper samlas i Turkiet. Lögner om att Assad förbereder
gaskrig trummas ut i media ("Ju större lögner, desto större chans att
bli trodd", konstaterar en luttrad Robert Fisk idag Independent.)
Ett åtal mot Assad skulle omedelbart kunna tjäna som fikonlöv
för invasion.

Just då är Sveriges inlägg - "Stopp och belägg!" - ytterst
betydelsefullt.

Carl Bildt har i denna fråga vågat stå på sig mot ett kompakt drev mot
Syrien i svenska och internationella media och i krigshetsande
påtryckningsgrupper som tagit begrepp som "fred" och "mänskliga
rättigheter" på entreprenad.

Det hedrar honom.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.