gerundium

20 december 2012

Bildts aktier i klusterbombstillverkning

Bilden: En politiskt korrekt bomb som Sveriges utrikesminister är med
och finansierar. En M26-bomb som i sin tur innehåller 624 "delbomber".
Lockheed.

Med anledning av att utrikesminister Carl Bildt idag protesterar mot att
Syriens militär tillgripit så grymma vapen som klusterbomber vill jag
återge en intressant artikel från 2007 - och ställa frågan till Bildt:
Betyder det här att du avvecklat dina intressen i
klusterbombstillverkning?Carl Bildt hade åtminstone 2007 aktier i fyra av de största tillverkarna
av klusterbomber: Lockheed Martin, Raytheon, Textron och Alliant
Techsystem.

Så här skrev fredsaktivisten Göran Drougge i Dagens Nyheter 27 mars
2007:

"Loockheed Martins klusterbomber är avancerade. Med hjälp av infraröda
sensorer känner de av marken och, om "mjuka mål" finns i närheten,
släpper de ut en kaskad av splitter. Om de inte exploderar i luften
ligger de kvar på marken i väntan på att något "mjukt mål" ska trampa på
dem.

Loockheed Martin är ett av de krigsindustriföretag som Carl Bildt har investerat i. Efter det att belgiska FN-soldater i Libanon skadats av Israels kvarliggande klusterbomber röstade det belgiska parlamentet igenom en lag som förbjuder all användning av klusterbomber och dessutom förbjuder alla belgiska företag att investera i företag som tillverkar sådana bomber.
Annons:

Klusterbomber är stora behållare med hundratals småbomber. Efter att dessa har släppts av bombplan ligger mellan 10 och 30 procent av småbomberna kvar på marken, utan att ha exploderat. Hundratals civila dödas varje år av sådana småbomber.

Förutom att Carl Bildt aktivt deltog i propagandan för att starta kriget mot Irak investerade han i företag som tillverkar flera olika vapensystem som fick en extra skjuts i försäljningen när kriget sattes i gång.

Bildt satt också i styrelsen för ett investmentbolag, Legg Mason, som gjorde och gör stora investeringar i Loockheed Martin.

USA har använt klusterbomber ända sedan kriget i Vietnam. Nato använde dem i kriget mot Jugoslavien, Israel gjorde det i kriget mot Libanon förra året. I det pågående kriget i Irak använder brittiskt och USA-stridsflyg klusterbomber. I Afghanistan har brittiska och USA-styrkor använt klusterbomber i attacker som dödat hundratals civila.

Att Carl Bildt satsar sina privata pengar i företag som tillverkar dessa urskillningslöst dödande vapen är antagligen inget lagbrott i Sverige, även om det nu blivit det i Belgien. Men moraliskt och mänskligt borde det diskvalificera honom från att vara utrikesminister.

Att använda klusterbomber är, förutom bristen på medmänsklighet, helt i strid med Genèvekonventionernas och FN:s förbud av urskillningslöst dödande vapen.

Jag tror att den svenska regeringen skulle vinna i anseende om man följde Belgiens exempel.

Det är skamligt att svensk militär samarbetar med arméer som i dag aktivt använder klusterbomber. Det är också skamligt att Sverige har en utrikesminister som investerat i klusterbombsföretag."

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.