Ryska posten

17 december 2012

Tänd en fackla för freden!

Protestera mot riksdagsbeslutet att förlänga Sveriges deltagande
i Afghanistankriget.

Mynttorget, Gamla Stan tis 18/12 kl 18-19

Maj Britt Theorin, Ferah Bozcali
Rahima Ahrary, Clara Lindberg, Thage G Peterson,
Stanley Sjöberg, Hans Linde, Klas Corelius. medverkar.

Arr: Afghanistansolidaritet, Kvinnor för fred, Folket i Bild/Kulturfront

I regeringens proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan föreslås att riksdagen beslutar om militära insatser till slutet av 2014. Under 2013 skall trupperna minskas med 100 man och schemat följer exakt det som bestämts av Nato.

Andra viktiga västallierade stater som Holland och Kanada har redan tagit hem sina trupper. Två länder med stora truppkontingenter har beslutat att avbryta insatserna. Frankrike tar hem alla sina trupper innan årets slut och Australien avslutar sin militära insats nästa år.

Den svenska regeringen, med stöd av socialdemokraterna och miljöpartiet, avviker på ett märkligt sätt genom att inte vilja ta hem de svenska trupperna trots att alla vet att kriget inte kan vinnas och att det saknas mål för kriget.

Propositionen har tagits fram i hemliga överläggningar mellan regeringen, s och mp. Varken svenska folket eller de krigsmotståndare som nu finns i alla partier har informerats. Regeringen vill inte tala öppet om kriget.

Fortsatt krig i två år innebär fortsatt lidande för befolkningen i Afghanistan och fördröjer en möjlig förhandlingslösning. För svenska skattebetalare innebär två år ytterligare att 5 miljarder kronor kastas bort i ett meningslöst krig.

USAs president Obama har gjort en överenskommelse med Karzai i Kabul om ett strategiskt partnerskap mellan USA och Afghanistan för 2015-2025. Överenskommelsen syftar till att ge USA möjligheten att fortsätta kriget med drönarattacker, bombflyg och nattliga räder i afghanska hem med specialstyrkor.

På Nato:s toppmöte i Chicago i maj i år bekräftades fortsatt västlig militär insats i Afghanistan efter 2014. Regeringens proposition öppnar för att också Sverige blir del i detta fortsättningskrig. Regeringen skriver att man har en beredskap för 200 militärer för stöd till den afghanska armén efter 2014. Det är att direkt tillmötesgå Nato:s krav att Sverige skall fortsätta som militär partner i Afghanistan.

Nato-chefen Fogh Rasmussen förklarade nyligen att Nato kommer att fortsätta med trupper i Afghanistan efter 2014 oavsett om det finns ett FN-mandat eller inte.

Regeringen skriver att Sverige skall ge bistånd för att säkra kvinnors ställning och mänskliga rättigheter men det ter sig som ett hån då man fortsätter delta i kriget.

Afghanistan behöver civilt stöd och bistånd för att bygga upp det krigshärjade landet och få skolor, sjukhus och andra institutioner att fungera igen.  Men för att stödet skall nå fram och bli effektivt måste kriget få ett slut.

Det är det 11-åriga kriget som främst drabbat kvinnor och barn genom bombattacker, nattliga räder i afghanska hem och de av kriget skapade oändliga flyktingströmmarna. Sverige skulle kunna spela en viktig roll för ett verksamt humanitärt bistånd om vårt land inte var en del av den krigförande västkoalitionen och skulle, om trupperna tas hem nu, kunna återta sin traditionella roll av medlare och biståndsgivare och få respekt och trovärdighet för biståndet.

Vi uppmanar riksdagens ledamöter att rösta nej till fortsatt krig och besluta om att ta hem trupperna nu.

Föreningen Afghanistansolidaritet

-----------------------------------------------------------------------------
Stefan Lindgren, Fallvindsg 6, 12832 Skarpnäck

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.