29 april 2015

Bostadsbubblan växer


Riksbanken pumpar ut mera pengar i samhället. Efterfrågan på bostäder
ökar. Bostadsbubblan fortsätter att pumpas upp. Om ingen gör något, har
ingen gjort nåt fel?
Det kan vara så att vi står inför en tillgångsbubbla av samma slag som
den vi hade på 1990-talet. 1994 minns jag att säljare av bostadsrätter
hade mycket svårt hitta köpare i Stockholm.
Sedan dess har priserna åttadubblats.
Det är möjligt att bostäder i Sverige historiskt varit mycket billiga så
att stegringen blivit större vid övergång till den nyliberala
skurkekonomin (skurkekonomi eftersom den gör våra barn bostadslösa).
Men jag tvivlar.

Jag vill inte vara någon olyckskorp, en sån där ekonom som förutsagt
18 av de senaste 4 kriserna. Men man kan konstatera att i både Norge och
Danmark har värdena rasat (ca 20 procent), dock bara för att stiga igen - så
osvuret är bäst.

Det kan vara så att i våra stagnerande samhällen finns inget annat vettigt
ställe att stoppa pengar än i bostäder.  Och att det vi ser bara är en spegelbild
av industriepokens slut. I så fall ett dåligt tecken för framtidens arbetsmarknad.

Men jag satsar ändå på att det i huvudsak är en ordinär bubbla.
En grundregel i USA är att alla bostadspriser över 20 gånger årshyran är
en bubbla. I Sverige torde den gränsen på många håll vara passerad med råge.

En annan grundregel jag har hört av en bostadsexpert är att det är lugnt att
köpa bostäder så länge priset inte överstiger kostnaden i nyproduktion.
2012 var kostnaden för att bygga en snittlägenhet i landet 2,68 miljoner,
i storstaden 2,94 miljoner. Resten kan vara luft.

Om det är en bubbla kan den antingen punkteras spontant och våldsamt
vilket kommer att få oöverskådliga följder. Eller planerat - som en
pyspunka, genom statliga åtgärder.
På efterfrågesidan genom slopade ränteavdrag etc.
På utbudssidan genom ett nytt miljonprogram, åtminstone
halvmiljonprogram (10 x 50 000 lägenheter).
Till skillnad från vad borgarna gnatar om är det fel att bygga billigt.
Man ska bygga med hög standard, resten klarar flyttkedjan.
Det är dags att börja nu, om (s) ska ha en mikroskopisk chans att hålla
sig kvar vid köttgrytorna.
Stefan Lindgren
Bild: Lånad från Cornucopia

2 kommentarer :

 1. En översikt från SCB, visserligen några år gammal, visar att bostadsbyggandet i Sverige ligger på historisk bottennivå och även internationellt sett är det svenska byggandet på lägre nivå än i jämförbara länder. En klassisk bostadsbubbla som får hela ekonomin att gå överstyr är förenad med en överhettad byggaktivitet, exempel USA, Spanien, Irland efter år 2000 och Sverige och Finland 1990. Denna situation föreligger inte i Sverige för närvarande.

  Istället har man omständigheter där god tillgång till förmånliga bostadslån ger hushållen stark efterfrågan. För mycket pengar jagar ett stagnerande utbud bostäder alltså, och priserna drivs upp till nivåer som förefaller osunda.

  Problemet tycks vara att den goda efterfrågan inte omsätts i nyproduktion vilket på en fungerande marknad borde vara fallet. Svaret på frågan bör sökas i bostadsmarknadens komplexitet samt de ekonomiska ortodoxier som för närvarande styr samhällets insatser på området. Det förefaller som om det skulle behövas ett nytänkande och helt nya grepp från samhällets sida för att få fart på investeringarna, men rådande ekonomiska dogmer ligger i vägen.

  Europeiska centralbanken förklarade för fem år sedan att ekonomisk åtstramning är tillväxtfrämjande under akut ekonomisk kris och politikerna handlade därefter. I Finland har en flerårig ekonomisk stagnation i kombination med historiskt låga räntenivåer formligen ropat på samhälleliga jättesatsningar i bostadsbyggande. Men istället för expansiva satsningar får vi panikartad åtstramning och en fortsatt stagnation i ekonomin.

  SvaraRadera
 2. I den annars utmärkta artikeln benämns inte hur Bankerna sätter folket i skuld. Skuldslaveriet är det kapitalistiska samhällets diktatoriska förslavning och folket måste medvetandegöras om dessa krafter. Dessa krafter finns för övrigt förklarat i en artikel jag länkar till: http://www.counterpunch.org/2011/12/02/debt-slavery-%E2%80%93-why-it-destroyed-rome-why-it-will-destroy-us-unless-it%E2%80%99s-stopped/

  Bostadsbubblan måste förklaras utifrån Bankernas yttersta mål att skuldförslava alla medborgare. Om det inte går över bostäder så går det via de statliga skulder vi alla måste betala som aldrig når vägs ände.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.