20 januari 2016

Seppo Isotalo 80 år


Seppo med räknesticka vid Riksgropen 1972.På lördag fyller Seppo Isotalo 80 år.

Gratulera honom på seppo.iso@gmail.com eller messa på
070-763 36 66.

Han har gjort mer än du anar för den gemensamma saken.


Min första kontakt med Seppo var 1973 när han med fladdrande
trenchcoat drog in på Gnistans kontor, över karamellfabriken på
Nybrogatan 27.

Han kom med fantastiska nyheter. IB spionerade på Sovjet från
finskt territorium. Det blev stor skandal som Seppo lyckades
vända till finska invandrares fördel. Olof Palme tvingades gå
med på kommunal rösträtt åt invandrarna.

Efter en teknisk licentiatexamen kom Seppo 1965 till Stockholm för att doktorera. Miljonprogrammet för bostäder pågick och det
behövdes ett lånetak som hindrade byggarna att höja priserna när
bostadsbyggandet fick utökade resurser. I sin doktorsavhandling
utarbetade Seppo ett vetenskapligt underlag för lånetaket, som var ett
skickligt konstruerat instrument för att styra kostnader och kvalitet
på miljonprogrammets bostäder. Observera att miljonprogrammet
inte utfördes av staten utan av en mängd olika byggherrar som tuktades
med lånetaket.

På 1970-talet var Seppo ekonomisk expert vid Stadsbyggnadskontoret
i Stockholm. Stockholms City var under ombyggnad när Isotalo
fick uppdraget att beräkna vad ombyggnaden skulle kosta.

Efter det blev han docent i socialpolitik med inriktning på
bostadspolitik vid Helsingfors universitet 1977.

1978 flyttade Isotalo till Moskva där han var verksam fram till
pensioneringen år 2000. Han ordnade där sju olika bokutställningar
där svenska och sovjetiska förläggare och författare kunde mötas.
De senaste skedde i Riga och Tallinn. Han var Dagens Industris
första korrespondent i Moskva.

Vid mitten av 1980-talet introducerade Seppo Macintosh-datorer i
Moskva. Apple fick den första exportlicensen för den, på den
tiden, avancerade persondatorn Macintosh Plus. Isotalo anordnade
datorutbildning i den sovjetiska regeringens " Akademija
Narodnogo Choziaistva".

I slutet av 1980-talet öppnades Sovjet för journalistiskt arbete.
För en film om Raoul Wallenberg fick Hans Villius och Olle Häger
hjälp av Isotalo och hans dåvarande fru, Helene Carlbäck. Hon
efterlyste Wallenberg i rysk TV, något som tolkades som en del av
den pågående fenomenet glasnost. Rapport i SVT återsände en stor
del av det ryska TV-programmet. 

På SVT:s uppdrag ordnade Isotalo också en efterlysning av
livstidsdömde spionen Stig Bergling i Sovjet. Efterlysningen
rapporterades i svensk TV och ansågs motsägelsefull eftersom
han var dömd för att spionera för Sovjets räkning.

Nästa projekt gällde Stig Wennerström, även han dömd till livstid
för spionage för Sovjet.

I maj 1991 visades en dokumentär i två delar i SVT om spionen.
Den filmades i Moskva med Isotalo som medhjälpare och i rollen
som spionen själv.

Isotalo arbetade under åren 1991-1994 med frågan om sovjetiska ubåtar i svenska vatten. Inledningsvis försåg han DN Debatt med den ryska officiella redovisningen om U-137 som 1981 hamnade utanför Karlskrona. Arbetet avslutades med ett seminarium i Stockholm där Sovjets
sista ÖB i flottan, amiral Vladimir Tjernavin försäkrade att inga
av hans ubåtar hade trängt i svenska vatten.

Fallet med signalspaningsplanet av typ DC-3:an som försvunnit 1952 fick nytt liv när Isotalo hittade general Sjinkarenko i Riga. Generalen ledde operationen att skjuta ner planet. Isotalo intervjuade honom i Sveriges Radios Efter tre 10 mars 1991. Isotalo var också aktiv i denna fråga genom att hämta ett nyckelvittne från Volgograd. Denne berättade i en intervju i TV 4 att DC-3:an kränkt sovjetiska vatten.

Under 2000-talet har Isotalo arbetat som oberoende valobservatör i Vitryssland på den vitryska regeringens inbjudan.

Han har engagerat sig i en rad rättsfall som fristående utredare,
som mordet på Olof Palme, Thomas Qvick och rättsröteskandalen
Annelie Auer i Finland.

Som privat utredare har han det senaste årtiondet hjälp många
människor som blivit utförsäkrade eller haft andra problem med
försäkringskassan. Se hans senaste artikel http://nyhetsbanken.info/news/view.asp?ID=2423

I snart 20 år har han medarbetat i och stött mitt nyhetsbrev
Ryska posten. Och han förekommer också i lokalradion TUFF i
Tyresö.

80-årsdagen lär till viss del ägnas åt tyngdlyftning och
roddmaskin på gym i Älvsjö. Seppo Isotalo vore inte Seppo Isotalo om han inte samtidigt startat ett forskningsprojekt om äldres
hälsa och styrketräning!

Ingen som verkligen lärt känna denne energiske och osjälviske man
har undgått att chockeras. Så stark kan en människa va!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.