gerundium

1 januari 2016

Svensk-ryska sällskapet


Har du inte avgett något nyårslöfte än?
Lova då att du ska gå med i det nya svensk-ryska sällskap som  bildas söndagen den 20 mars.
Sällskapet ska verka för goda mellanstatliga förbindelser, för korrekt nyhetsförmedling och ökat kulturutbyte i alla former.
Det är ett nödvändigt korrektiv mot den snedvridning som pågår av Sveriges utrikespolitik och en ensidig amerikansiering av kulturlivet.
Du som är intresserad av att vara med, gör så här: skrive ett brev till red@rysk.info och berätta vem du är och om du kan tänka dig att göra någon regelbunden insats för sällskapet (sitta i en styrelse exempelvis).
20 mars blir det ett konstituerande möte. Senast två veckor före mötet kommer det att gå ut inkomna förslag, formell kallelse etc.
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.