19 januari 2016

Mer om Takman/Taikon

Mitt inlägg om John Takmans roll i samband
med Katarina Taikons kamp har väckt nättrollen
till liv.

I inlägg på Knut Lindelöfs hemsida kan man läsa
att John Takman representerade
"överhetsstaten", ja att hans arbete för zigenarna i själva
verket var ett rasistiskt projekt.

Förtal av avliden är här bara förnamnet.En i övrigt fängslande film begår en historie-
förfalskning när den suddar ut socialläkaren
John Takmans namn ur historien om
romernas kamp för bostäder - skola - arbete.

Det visar sig nu att bakom filmmakarnas
osäkerhet om Takman (vänlig tolkning)
står en armé färdig att fördöma Takman och
infoga honom i en lögnaktig diskurs, som
går ut på att framställa Sverige som ett
land med djupa rasistiska rötter.

Ett faktum är att man i den svenska offentligheten har lyckats rasiststämpla makarna Myrdal, Gunnar Dahlberg och nu John Takman som alla var viktiga antirasister.

I den diskursen har man redan lyckats stämpla exempelvis makarna Myrdal som rasister, trots att exempelvis Gunnar Myrdal med
American Dilemma bör räknas som en av antirasismens pionjärer.

Vi har också honom att tacka att Gunnar Dahlberg 1935 utsågs till
chef för Rasbiologiska institutet efter protonazisten Herman
Lundborg. Gunnar Dahlberg gjorde institutet till ett
anti-rasistiskt institut där man bl.a. med hjälp av Lundborgs
material kunda avfärda rasmyter.

Till diskursen hör Maja Runcis grova överdrifter om
tvångssteriliseringarna i Sverige. Påståendena om att kvinnor
tvångssteriliserades på rasmässig grund höll inte en elementär
granskning.

När det gäller John Takman förenade han sin praktiska gärning som
socialläkare med vetenskaplig forskning och politisk verksamhet
som ledande företrädare för kommunisterna. Hans engagemang för
romerna kan delvis förklaras av hans egna bittra erfarenheter som
invandrare i Amerika, som slutade med att han skickades hem med en lastbåt.
(Se Takman: "Min amerikanska ungdom".)

Klart att han var kontroversiell och skaffade sig fiender.

När man så ändå påminner honom kommer träklubban fram. Den
perfida anklagelsen att han skulle ha varit rasist.

Låt mig nöja mig här med att citera vad Evert Kumm skrev om hans
arbete i skriften "Zigenare och vanliga svenskar. Fakta om en s k
raskonflikt" (Örebro, 1965. 39 sidor). Evert Kumm själv var djupt
engagerad i bl.a. ett projekt för att ge dem elementära läs- och
skrivfärdigheter. Han skriver om Takman:

"Det visade sig snabbt att zigenarna, även de gamla gummorna
som aldrig drömt om att få bo i hus med värme, wc och badrum,
blev mer konservativa i sina vanor att bo än många andra: De
lovade att aldrig levande lämna sina lägenheter.

Den andra myten, allt det där om att zigenarna av naturen
undviker ordnat arbete och helst snyltar sig fram i tillvaron -
liksom också den att de tål köld och fukt och drag bättre än
andra - , sprack som trollet i solskenet, när dr John Takman på
Arbetsmarknadsstyrelsens uppdrag genomförde en grundlig och
till sin art sensationell medicinsk undersökning av landets samt-
liga zigenare. Det visade sig att zigenarna har reagerat inför
köld, dåligt skötta infektioner och andra tristesser exakt
om alla andra människor:

Zigenarpopulationen i Sverige är i viss utsträckning en
samling sjuka människor med en oproportionerligt hög
procent reumatiskt sjuka, många med dåliga ryggar, magsår,
underlivsbesvär för kvinnornas del, alltsammans följder
även vidrigt låg bostadsstandard, om man nu kan kalla t ex
tält i vintersnö för bostad.

Det är inte lättja som i första hand ska sökas som orsak till zigenarnas
ringa deltagande i det egentliga arbetslivet: Orsaken ligger
främst i ett miserabelt hälsotillstånd, förvärvat under den långa
tid så Sverige och svenskarna stängde sina dörrar för zigenarna
inte bara enskilt utan också statligt och kommunalt."

Skriften tillgänglig online:
http://www.arkivcentrum.t.se/forska2/litteratur/zigenare1965.pdf

Man brukar skämtsamt säga att det svåraste att förutsäga är
historien. Men man bör begrunda konsekvenserna av den
pågående historierevisionen. Om nu de bästa
socialreformatoriska insatserna från folkhemsepoken utmålas som
rasistiska, vilken är då den sköna nya värld som byggs idag?

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.