10 januari 2016

Fem frågor till Peter Hultqvist i Sälen


Försvarsminister Peter Hultqvist (S) går i DN idag till till
attack mot vad han kallar en systematisk spridning av lögner om
Sveriges samarbete med Nato.

Med anledning av hans artikel har Stefan Lindgren fem frågor till
försvarsministern:


1. Du insinuerar att kritiken av värdlandsavtalet är resultat av
ryska "påverkansoperationer" fast du inte vill namnge någon.

Är inte det här ett gammal kalla krigs-trick för att tysta kritik.

Som unga FNL-are fick vi ofta höra "Åk till Ryssland"! Men vi
fick rätt, och vi stannade i Sverige. Vi anmälde oss till
Hemvärnet och deltog i dess övningar, fast vi aldrig fick ut
några slutstycken, så 16-åriga säkerhetsrisker vi var.

Du har ingen känsla av att det finns några kopplingar mellan
Nato och den intensiva Nato-propagandan i Sverige det senaste
året? T ex. via Nato-utbildade officerare i Sveriges krigsmakt,
som det kryllar av?

Du har ingen känsla av att höga officerare
som Bo Hugemark bedriver en systematisk verksamhet för att
undergräva Sveriges alliansfrihet och sälja ut landet till Nato?

2. Du talar om lögner, myter och rena felaktigheter. Exempelvis
säger du att kritiker av värdlandsavtalet skulle ha påstått att
detta avtal TVINGAR Sverige att ta emot kärnvapen.

Vem har sagt det?

Är det inte nog illa att avtalet ÖPPNAR FÖR EN MÖJLIGHET att
kärnvapen skulle komma att placeras i Sverige?

3. Du säger att det här "är inget smygmedlemskap i Nato utan det här är ett
avtal som underlättar i samband med övningsverksamhet".

Läser vi i avtalstexten heter det:

"Militära insatser inklusive övningar, utbildning, experiment 
och liknande verksamheter, eller utförande av ett strategiskt, 
taktiskt, service-, utbildnings-, eller administrativa militära 
uppdrag som utförs av stridskrafter; processen för att bedriva 
strid, inklusive angrepp, rörelse, leverans och manövrer 
som krävs för att nå målen i varje strid eller fälttåg."

Anser du att verkligen att det är orimlig tolkning att påstå att
Sverige därmed kan bli plattform för Nato-angrepp på tredje land?

4.  Du polemiserar mot "en annan myt som sprids är att vi skulle vara tvungna att
stationera Natotrupper på svensk mark. Och att vi skulle tvingas
till att ha baser. Det finns ingenting sådant i det här avtalet
över huvudtaget."

Du polemiserar mot en förvrängd version av kritikernas argument.
Ingen har mig veterligen talat om tvingande bestämmelser. Alla
Nato-åtgärder förutsätter svenskt godkännande.

Men ett avtal måste ju skrivas så att det täcker alla tänkbara
regeringsbildningar. Om en extremt Nato-vänlig regering tillträder
kan det som avtalet INTE UTESLUTER bli möjligt.

Avtal skrivs för regniga dagar, brukar man säga.

Vi har sett förr hur Nato agerat på givna muntliga löften, t ex
löftet att "inte expandera en tum" österut efter Tysklands återförening.

5. Du påstår att kritikerna också sprider myten att
Natosoldater som begår brott i Sverige skulle ha immunitet. Vem har
påstått det?

Skillnaden med avtalet blir att en Nato-soldat som begår
krigsförbrytelser på svensk mark inte kan dömas efter svensk lag
och troligen inte heller överlämnas till internationell domstol.
Är det inte illa nog?

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.