gerundium

11 januari 2016

Telefon från Försvarsdepartementet


Idag blev jag uppring av en älskvärd herre på Försvarsdepartementet, Robert Wildow, Gruppledare förmågegruppen, Enheten för militär förmåga och insatser (MFI) som ville veta om jag hade fått svar på en fråga till departementet om Värdlandsavtalet med Nato som jag tydligen ställt.

Sommaren 2014.

Jag hade inte fått svar, men det fick jag nu.

Under hösten har en promemoria från regeringskansliet remissbehandlats. Remissvar har inkommit från ett antal institutioner och organisationer samt ett 30-tal spontana svar. Promemorian ska sedan tillsammans med inkomna remissyttranden ligger till grund för regeringens lagrådsremiss.

Promemorian finns här:

Lagrådet ska avge sitt yttrande i god tid före riksdagsbeslutet som planeras före sommaren.

Jag passar på att ställa några frågor utanför det rent formella. Hur är det med kärnvapenfrågan?
Den menade Wildow kan besvaras med att kärnvapen under alla omständigheter är förbjudna i Sverige, som en följd av NPT-avtalet (provstoppsavtalet).

NPT-avtalet har dock inte hindrat Nato från att placera kärnvapen i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna och Turkiet (se bilden), påpekar jag..

Så att kräva en paragraf som under alla förhållanden förbjuder placering av kärnvapen i Sverige, inkl. i form av s k sharing agreements är knappast att slå in öppna dörrar.

Min andra fråga till Wildow gällde formuleringen i avtalets sektion 1, paragraf 1.2, definitioner, där Nato:s verksamhet efter enkelt regeringsbeslut som ska kunna bedrivas från Sverige innefattar "processen att fortsätta strida, inklusive angrepp, förflyttning, försörjning och manövrer som behövs för att nå uppdragets eller operationens mål".

Här finns således ingenting som förhindrar att en kommande regering genom enkelt regeringsbeslut (hemligstämplat självfallet) upplåter inte bara svenskt territorium utan våra militära anläggningar som plattform för anfall mot ett tredje land.

Ja, men man måste ju komma ihåg att avtalet även ska gälla i krig, säger Wildow.

Just det. Och det är krig vi inte vill ha. Framför allt inte ett militärt anfall som Nato skulle utföra från vårt territorium.

Värdlandsavtalet är oacceptabelt. I praktiken blir det en trojansk häst, som rullas in i hjärtat av Sverige och som kan visa sig innehålla de värsta tänkbara scenarier.

Och kan någon besvara frågan varför socialdemokraten Peter Hultqvist kämpar med näbbar och klor för ett avtal som ingåtts av Carl Bildt, Karin Enström & Co. Varför är alliansregeringens avtalstext så helig att inte en bokstav får läggas till eller ändras?

Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. Socialdemokraten och Försvarsministern Peter Hultqvist blev i en kort frågestund i Almedalen 2015 så upphetsad av en fråga från en debattör angående vårt försvar och NATO att svarade rakt med orden "Vi får inte splittra NATO". Kommentarer överflödiga.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.