18 januari 2016

Världens farligaste religion?Vilken är den farligaste religionen i världen just nu?

Islam? Shia? Sunni? Judendomen? Protestantismen?

I söndagskväll med Solovjov på ryska TV-kanalen RTR får jag ett helt annat, överraskande svar.


Det är den religiösa tron på liberalismens undergörande verkningar för alla länder och folk som är den farligaste religionen just nu, säger en talare.

Det är den religion som under det senaste årtiondet lett till krig i Irak, Libyen, Syrien osv. En religion som tar sig rätten att störta valda regeringar med våld och överallt införa sin överhöghet och sätta avvikare under förmynderskap.En religion som ostraffat mördar och lemlästar.

Talaren som uttalade detta var paradoxalt nog Vladimir Zjirinovskij, ordförande i Rysslands "liberal-demokratiska parti".

I väst har Zjirinovskij sällan tagits på allvar, men man bör förstå hur hans parti (LDPR) har blivit Rysslands viktigaste kraft efter maktpartiet Enat Ryssland och kommunisterna.

Bland annat har LDPR byggt sin position på en viss talang för att säga sanningen.

För naturligtvis kan man när man diskuterar perspektiven av religionskrig i Mellanöstern inte bortse från att det finns en makt, som vi sällan beskriver som religiös, och som förvisso inte har några planer på att frälsa Mellanösterns befolkning till något av USA:s många kristna samfund, men som i sin blinda trosvisshet sätter sig över alla andras lagar.

USA släppte 23 144 bomber över sex muslimska länder under fjolåret. Det får till och med de inomkonfessionella slitningarna mellan shia och sunni att framstå som ett litet gruff i söndagsskolan.

Till saken hör att den totalitära liberalismen utövas från flera centra i världen. I Europa är det EU som håller ordningen. Alldeles nyss har de satt Polen under övervakning, eftersom Polens folk haft fräckheten att välja en regering som inte går i takt med Bryssel i viktiga avseenden.

Den totalitära liberalismen tolererar inga avvikelser. Allt från invandrings- till familjepolitik, för att inte tala om utrikespolitik och försvar dikteras från centrum. Den regering som inte följer råkar illa ut.

För många är naturligtvis själva begreppet totalitär liberalism en oxymoron. Men det beror mest på okunskap. Liberalismen var redan i begynnelsen ett rop på frihet - för de rika, för utsugarna, för slavägarna, för krigshetsarna.

USA:s vicepresident John C Calhoun vid mitten av 1800-talet var en av många liberaler som försvarade slaveriet. Han sa att han var motståndare till varje form av absolutism, i synnerhet "demokratisk absolutism", samtidigt som han var en ivrig försvarare av minoritetsskydd "against the abuse of an overbearing majority" (mot förtryck av en överlägsen majoritet).

Liberalen John Locke betraktade slaveriet i kolonierna som självklart och bidrog personligen till att det legaliserades i Carolina. George Washington var slavägare liksom Thomas Jefferson som i hemlighet hade fyra barn med en slavkvinna.

Enligt Adam Smith kunde slaveriet lättare avskaffas under "en despotisk regering" än under en "fri":

"The freedom of the free was the cause of the great oppression of the slaves", skrev han.. (De frias frihet var orsaken till förtrycket av slavarna)

1700-talets brittiska motsvarighet till våra dagars Jan Myrdal, Samuel Johnson, skrev: "We hear the loudest yelps for liberty from the drivers of negroes" (Vi hör de högljuddaste skallen om frihet från slavdrivarna).

Idag handlar det inte (enbart) om slavar. Det handlar om de 99 procenten av världens befolkning som lever under förtryck av 1 procent (se Nyhetsbanken).

Stefan Lindgren

2 kommentarer :

  1. En amerikansk debattör, James Carden, reflekterade häromdagen kring dessa spörsmål och kom fram till att grunden till kraven på att uppfatta USA som en exceptionell makt, med anspråk på att leda och dominera den övriga världen, framförallt står att finna i den religiösa puritanismen som besjälade de invandrade nybyggarna.

    Puritanernas uppfattning av sig själva som Guds utvalda folk har med början från sextonhundratalet omformats och moderniserats, men kan tydligt skönjas t.ex. då den moderna amerikanska imperialismen vid förra sekelskiftet tar sina första steg i skepnaderna av bl.a. Theodore Roosevelt och Woodrow Wilson.

    Det puritanska tänkesättet förenar även de två dominerande maktsfärerna i dagens amerikanska politik, demokraternas liberala interventionism och republikanernas nykonservatism. De förstnämnda håller upp de mänskliga rättigheternas skynke för att dölja de krassa realiterna i sin politik, men rent sakligt sett är skillnaden mellan de två försumbar. Och som vi dagligen kan erfara har puritanismens messianistiska anda drabbat även de grupper som ursprungligen varit offer för den, dvs. de svarta i USA.

    SvaraRadera
  2. I senaste Fib/K diskuterar Jan Myrdal den amerikanska frigörelsen från Storbritannien 1776. Det var, om jag minns rätt, en fråga om amerikanska slavägare som ville frigöra sig från en växande brittisk borgarklass som vände sig mot slavägarsystemet. Alltså en mycket tvivelkaktig "revolution".

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.