1 mars 2016

På tå för NatoVärdlandsminister Peter Hultqvist är framme i DN idag och lägger
saker och ting till rätta.

Ju mer debatten om värdlandsavtalet har framskridit, desto
konstigare blir Hultqvists position.

Nu vill han ha förbud mot Nato:s kärnvapen, men är för hänsynsfull
mot krigsherrarna för att vilja skriva in det i avtalet.Hultqvist har nu skrivit in en formulering i lagrådsremissen om att
kärnvapen inte ska förekomma i Sverige. Återstår att se hur det
är formulerat.

Men om han verkligen menar vad han säger skulle han naturligtvis
ha begärt en sådan skrivning I AVTALET.

Han gör skulle man kunna säga en Gorbatjov. Han tror att det
räcker med en markering från Sverige sida för att Nato ska förstå
budskapet.

Men det gör det inte. Sovjet fick löften av Nato att alliansen
"inte skulle utvidgas en tum". En Nato-tum visade sig vara ca 160
mil.

Hultqvist låtsas inte förstå att internationella avtal måste
skrivas för regniga dagar.

"Vad som sedan händer i den yttersta av krissituationer är något
som varken jag eller andra ska spekulera om, säger
försvarsminister Peter Hultqvist (S) till DN."

Det han inte vill spekulera om, det är just det som måste framgå
av avtalet. Lämnar man det öppet lämnar man också
tolkningsmöjligheten att Sverige kan komma att delta i ett
nukleärt anfallskrig från Nato:s sida.

I avtalet står redan att Nato ska kunna bedriva anfallskrig mot
tredje part från svenskt territorium, och lär inte göra det utan
kärnvapen. Så vi sitter i alla fall i skiten.

Men självfallet skulle en skrivning i avtalet som förbjuder
kärnvapen på svenskt territorium vara en viss, om än klen tröst.

I Mikael Holmströms apologetiska artikel heter det att regeringen nu
klargör att svenska kommuner inte ska behöva ta emot Nato:s
kärnvapen.

Men vad är en sådan försäkran från SVERIGES regering värd. Vem
kommer att fråga den? USA vägrar exempelvis alltid att upplysa
om ifall kärnvapen finns ombord på deras fartyg.

Sannolikt har Sverige redan haft kärnvapen i sina hamnar och
får räkna med det som rutin i framtiden, så länge Sverige inte inför
ett uttryckligt förbud och implementerar detta.,


                                               * * *

Om man studerar historien om Nato:s hemliga arméer i Europa under
efterkrigstiden, arméer som gjort sig skyldiga till statskupper,
massakrer och lönnmord på politiker (Se Danielle Ganser: Nato:s
Secret Armies) så är det en sak som sticker i ögonen.

Begreppet "värdland" har ju varit detsamma i alla dessa länder
som Nato härjat i. Att komma som "gäst" till ett "värdland" tror
man innebär att ta seden dit man kommer och respektera det
landets demokrati och lagar.

Det är just så Nato under hela efterkrigstiden INTE har gjort. De
har skamlöst bedrivit inblandning i "värdländerna".

I december 1967 avslöjades ett topphemligt odaterat Natodokument
där det bl.a. hette:

"I händelse av inhemska oroligheter som allvarligt kan påverka
USA:s trupper eller deras uppdrag, såsom ett militärt uppror
eller stort inhemskt motstånd mot regeringen i värdlandet måste
[USA-armén] göra allt som står i dess makt för att med hjälp av

sina egna resurser stoppa sådana oroligheter."

Utredarna - eller remissinstanserna - har ingenstans försökt
granska de maktpolitiska realiteter som värdlandsavtalet måste
läsas mot - och som det kommer att tillämpas efter.

                                             * * *

En sak är emellertid klar, att om Sverige verkligen skulle bli
ockuperat av en stormakt är ett sådant ja-sägarregemente som
befolkar den svenska riksdagen predestinerat att bli
ockupanternas redskap - som Quisling i Norge eller Stauning i
Danmark.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.