25 mars 2016

Strandhäll säljer ut

Av allt att döma är socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och regeringen beredd att gå med på höjd pensionsålder. Det är ett reaktionärt förslag som drabbar människor med de tyngsta jobben.

Hela förslaget grundas på en demagogisk felräkning.
Det sägs nu från många håll att vi blir bara äldre och äldre, så förr eller senare måste vi börja senarelägga pensioneringarna. Beslut om detta kommer att fattas av en mer eller mindre enig riksdag före nästa val.

Hela anti-reformen bygger på ett räknefel.

Medellivslängden i Sverige har 1990-2010 ökat 4,72 år för män och 3,10 år för kvinnor.

Vad få har klart för sig är vad den ökade medellivslängden innebär.

Om en skicklig barnläkare räddar livet på ett för tidigt fött barn påverkar det medellivslängden.

Om vi minskar trafikdöden och arbetsplatsolyckorna likaså.
Bara en del av den ökade medellivslängden förklaras att vi lever längre efter pensioneringen (hypotetiskt vid 65).

Av männens ökade medellivslängd är det 39 procent som beror på att fler överlever att uppleva sin 65-årsdag.

Av kvinnornas ökade medellivslängd förklaras 35,2 procent av att fler överlever till 65.

Till största delen (61 resp 64,8 procent) innebär alltså ökad medellivslängd att antalet yrkesverksamma ökar.

Förenklat kan man säga att män arbetar, producerar och betalar skatt sju månader extra för varje extra levnadsår. Kvinnor nära åtta månader för varje extra levnadsår

Den "ökade livslängden" är alltså till största delen en ökad arbetsinsats, varför en höjning av medellivslängden finansierar sig själv - med råge.

Den ökade medellivslängden är inte en belastning på folkhushållet.

                                                           * * *

Dessutom tycks det finnas någon sorts Chrusjtjovsk optimism bakom resonemangen om höjd pensionsålder. Chrusjtjov var besatt av tanken på evigt liv och ville förstås att just den sovjetiska läkarvetenskapen skulle bli först med denna innovation.

Det är ett dock tyvärr fullständigt obevisat att läkarvetenskapen lyckats påverka människans biologiska åldrande i någon väsentlig grad. Höjd medellivslängd innebär att vi allt mer sällan dör av triviala infektioner och att även svåra sjukdomar kan behandlas.

Men en 65-årig människokropp ska vi säga år 1950 lär inte skilja sig från en 65-årig kropp 2016 särskilt mycket.

I vart fall inte tillräckligt mycket för att motivera att man tar ifrån människor som känner sig utslitna möjligheten att gå i pension tidigare.

                                                        * * *

Jag hör inte Annika Strandhäll säga någonting som låter en ana någon ideologisk skillnad till de borgerliga, som föreslår automatiska höjningar av pensionsålder enligt den lögnaktiga doktrinen att människokroppens åldrande gradvis håller på att upphävas.

I dagarna har en ny otrolig orättvisa uppdagats.

Männen får dubbelt så mycket tjänstepension som kvinnorna. Även om orättvisan till stor del drabbar kvinnor, så är orättvisan i detta fall inte könsbetingad.

Alla som tjänar under 7,5 basbelopp (idag 37 063 kr i månaden) får insättningar till tjänstepension på 4 procent av sin lön.

De som tjänar mer får 30 procent av sin lön insatt till tjänstepension.

Enligt principen för det brutala socialdarwinistiska samhälle vi lever i: Åt dem som haver skall varda givet.

Detta tycker Strandhäll är "problematiskt" men hon understyrker i samma andetag att det inte är en fråga som politikerna kan lägga sig i.

(S) passar. Passar i varenda klassfråga av betydelse. Är det så konstigt om deras väljare i vredesmod och förtvivlan går till SD?

Stefan Lindgren

4 kommentarer :

 1. Att besvikna S-väljare går till SD är mycket underligt. Om man som S-väljare blir besviken på att S för en alltför borgerlig politik vore ju det enda rimliga att gå till Vänster.

  SvaraRadera
 2. Väljarbeteenden är orimliga och irrationella. I synnerhet när vänstern inte utgör ett tydligt alternativ utan har gått bort sig i s k identitetspolitik och moralpanik.

  SvaraRadera
 3. Mycket intressant, tack för informationen.

  SvaraRadera
 4. Vad säger mp om detta egentligen? Hur många mer timmar ska vi inte arbeta med detta förslag i jämförelse med deras gamla politik med oförändrad pensionsålder, friår och sex timmars arbetsdag?

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.