31 mars 2016

Drar SD i nödbromsen?


Inga riksdagsmän har ännu förklarat sig beredda att dra i
nödbromsen och begära minoritetsbordläggning för att skjuta upp
beslut om värdlandsavtalet med Nato.

Men ett inlägg från SD i Upsala Nya Tidning yppar betänkligheter.
Så här skriver två SD-politiker:
Genom att Nato får den tekniska möjligheten att upprätta en bas i
Sverige påverkas säkerhetsvillkoren i Östersjöområdet, även om
det finns ett svenskt villkor.

En svaghet i värdlandsavtalet är också att befogenheterna på värdlandets sida endast placeras hos regeringen eller regeringens utsedda ombud. Svensk tradition föreskriver att riksdagen har beslutanderätten över så här centrala beslut. Riksdagsbeslut krävs exempelvis i dag när svensk trupp ska föras utomlands.

I det kalla kriget var Sverige och Finland alliansfria, men samtidigt välrustade. Sovjetunionen kunde naturligtvis anfalla och ta Finland och Sverige, men det skulle inte ha varit värt kostnaden. Vi var rustade för krig och det bidrog till freden. Sverige blev från början alliansfritt för att inte destabilisera läget i Östersjön och för att motverka ett sovjetiskt andra anfall på Finland. Om Sovjet hade anfallit Nato-länderna så hade högst sannolikt Finland och Sverige också blivit angripna på grund av att de låg i vägen för Sovjet att nå Atlanten.

Läget nu är inte helt lika, men likheter finns.

Ryssland har inte det forna Sovjets militära styrka, men däremot finns risken för en militär allians Ryssland-Kina. Då skulle vi ha ett nytt kallt krig.

USA skulle få balansera Kina och Europa Ryssland. USA har inte råd att betala ett försvar av båda fronterna. Ett väl rustat och neutralt Sverige och Finland har åter en viktig roll att fylla.

SD är inte emot Nato, men vi är emot ett svenskt Nato-medlemskap. Nato balanserar Ryssland och Kina militärt.

Vad gäller kärnvapenbalansen så står Sverige utanför denna. Vi beslöt på 1950-talet att inte skaffa kärnvapen och det är viktigt för freden. Vi behöver inte fler länder med kärnvapen och absolut inte okontrollerad kärnvapenspridning.

Den mest positiva säkerhetspolitiska förändringen för svensk del är närmandet mellan Sverige och Finland.

Försvarssamverkan i fred sparar pengar, medan det endast är försvarsallianser som skapar höjd tröskeleffekt mot krig. Det finns starka krafter både i Sverige och Finland för en kommande allians. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är öppet intresserad, men låter det hela ta tid. Sverigedemokraterna vill att vi sätter en tidsplan för vägen fram till en försvarsallians med Finland.

Sammantaget anser vi att Sveriges alliansfrihet med stormakter är på väg att bli ifrågasatt genom samarbetena med Nato, och därför kommer vi fundera ordentligt när frågan om värdlandsavtalet ska ratificeras i riksdagen.

Mikael Jansson, försvarspolitisk talesman (SD)

Roger Richtoff, försvarsutskottet (SD)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.