FiB

8 juni 2017

Vad ville Ny dölja?


För en tid sedan cirkulerade en lustig bild på sociala media. Ett brev från överåklagare Marianne Ny till myndigheterna i Ecuador där hon tog upp "praktiska frågor" rörande det kommande förhöret med Julian Assange.

När brittiska journalister hade begärt att få en kopia hade samtliga rader på sidan 2 strukits över med svart.

En faksimil blev snabbt viral. En sinnebilden av svensk byråkratis "öppenhet" och "transparens".

Nu har Marianne Ny gått med på att lämna ut innehållet.
Här är texten som dolde sig bakom de överstrukna raderna:
Vi vet nästan ingenting om vad som framkom i förhöret, men vi vet att det inte räckte för ett åtal - vilket Ny sedan skyllde på en formalitet: att en tänkt delgivning skulle vara svår att genomföra. (Sedan när låter svenska åklagare bli att väcka åtal för att delgivningen kan bli besvärlig?)

Hur som helst vet vi nu vad det var Ny ville mörka från 28 september 2016 till 2 juni 2017, då hon gick med på att utlämna skrivelsen på 8 dagars begäran. Inget särskilt märkligt kan tyckas. Ny är av allt att döma noga med detaljerna och var mån om att detta förhörstillfälle som hon hade tagit efter så många år inte skulle rinna ut i sanden.

Men de två sista punkterna är intressanta: varför var Marianne Ny mån om att hennes utsända Ingrid Isgren och Cecilia Redell skulle få ta med sig elektronisk utrustning in på ambassaden? En dator och två "avstängda tjänstetelefoner"?

Önskemålet om datorn kan man i och för sig förstå, men "avslagna tjänstetelefoner"? Trodde Marianne Ny att Ecuadors myndigheter var okunniga om att även en synbart avslagen telefon (liksom en dator) kan sända vad som sägs i dess närhet? (
https://www.usatoday.com/story/tech/columnist/komando/2014/06/20/smartphones-nsa-spying/10548601/)

Om det var avsikten, vilka skulle vara intresserade av det? Samma stormakt som haft det största intresset av Marianne Nys 6 år långa förhalning av Assangemålet?

Jag vill inte påstå att det föreligger en konspiration. I skarpa lägen krävs inga konspirationer för att få höga svenska ämbetsmän att agera vakthundar för rådande världsordning.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.