FiB

24 augusti 2017

Desinformation om Aurora 17

En karta märkt "Aurora 17" ur försvarsmaktens infortmationsmaterial.
Kan det vara någon tvekan om vem Aurora 17 riktar sig mot?


En talesman för försvaret säger i Rapport att krigsövningen Aurora 17 "inte aaalls" är riktad mot Ryssland, utan endast mot en fingerat Stormakt A.

Tror man att svenska folket består av uteslutande idioter?

Aurora 17 är huvudsakligen förlagd till Gotland och Östkusten, dvs. anfallet antas komma den vägen. Eftersom Finland och Estland är med och övar är det ju väldigt lätt att räkna ut vem som inte är med.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger för övrigt till Aktuellt i Politiken att något samarbete med Ryssland "finns inte på kartan", ett i och för sig mycket märkligt uttalande eftersom Sverige har ett samarbete med Ryssland inom bl.a. OSSE och inom "Open skies".

– Vi har inga militära relationer med Ryssland, det är helt uteslutet, sa Hultqvist till AiP.
–  Det bygger på att de har annekterat Krim och på den press de baltiska staterna upplever från rysk sida. Vi har försvarsattachéer i Ryssland och de har i Sverige, men ett militärt samarbete finns inte på kartan...

Hultqvist beskriver Ryssland som en aggressiv och expansiv makt som "annekterat" Krim (vilket skedde för flera hundra år sedan, ungefär när Sverige "annekterade" Skåne) och över "press" på baltstaterna.

Talet om ett hotat Baltikum är rent kontrafaktiskt eftersom Sovjetunionen frivilligt gav upp sin kontroll över Baltikum och därefter gjort mycket för att skapa normala förhållanden, trots att Estland och Lettland ställer territoriella krav på Ryssland och förhindrat en slutlig gränsreglering.

Men vad man än anser i dessa frågor kan det ju inte råda någon tvekan om att Aurora 17 syftar till att tillsammans med USA och andra Nato-länder öva militär förmåga mot Ryssland. Varför försöka föra svenska folket bakom ljuset?

Det som gör övningen extra utmanande är att det nya värdlandsavtalet med Nato explicit medger att Sverige används som språngbräda för anfall mot tredje land, enkannerligen Ryssland. (sektion 1, 1:2)

I propagandan kring Aurora 17 upprepas påståendena om Rysslands aggressiva rustningar. Svenska folket får inte veta att Rysslands försvarsutgifter 2016 låg på den lägsta nivån sedan 2011. Nyligen aviserade Kreml  nya sänkningar av anslagen i 2018 års budget.

Ryssland arbetar för nedrustning, men USA som spenderar 10 gånger mer på sin krigsmakt och mer än resten av världen tillsammans tvingar Ryssland att stärka sitt försvar även om pengarna tryter.

Sveriges linje måste vara att sätta press på stormakterna att rusta ned, att förnya kärnvapennedrustningen som avbrutits sedan Georg W Bush tid och att gemensamt med ALLA våra grannländer söka eliminera säkerhetshot.

När presidenterna Niinistö och Putin gemensamt föreslog Nato ett avtal om att förbjuda flygningar utan transpondrar över Östersjön svarade Nato nej.

Margot Wallström som tidigare kritiserat Ryssland för transponderlösa flygningar teg generat.  Hon ville inte godta ett ryskt JA som svar. Så vad är syftet med kritiken om inte Sverige tar den utsträckta handen. Senast för några veckor sedan vädjade presidnet Putin i Finland om samarbete med "vissa neutrala länder" vid Östersjön. Var och en kan ju räkna ut vem han menade, men han ville uppenbarligen inte ge anledning till nya hysteriska utfall från svensk sida, att vi minsann sköter vår utrikespolitik utan Ryssland.

Men kan vi det? Kan vi ha en trovärdig alliansfrihet utan dialog med alla stormakter och i synnerhet våra grannländer?
Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.