18 augusti 2017

Gotland rustas, okänt hur


Partierna bakom försvarsuppgörelsen, som medför en "mindre ökning" på 18% av försvarsanslaget, från 45 till 53 miljarder, var så ivriga att dela ut pengar som tydligen inte kunde komma till användning någon annanstans, att de tvingades hitta på skäl för att dela ut pengar som ingen sökt eller har en aning om vad de ska användas till.

Kanske var det ÖBs hemliga krav på politikerna?


1,3 miljarder kronor anslås till ett särskilt "pilotprojekt" på Gotland, för "samverkan och organisation" inom totalförsvaret. Magnus Dyberg-Ek, samordningsansvarig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, suckar och erkänner lite generad att han inte har en aning om vad pengarna ska användas till:

"- Vi har inte fått några närmare uppgifter om vad detta pilotprojekt innebär...".

Men att myndigheten inte har en aning om vad pengarna ska användas till betyder inte att de inte fyller någon funktion. Gör de ingen annan nytta, gör de hur som helst politisk nytta för regeringen och den halva borgerliga opposition som står bakom försvarsuppgörelsen.

Hur skulle det se ut om inte också Sverige ökar militärutgifterna när alla i vår omvärld gör det, alla utom Putins arma Ryssland som inte har råd. Kanske kommer nu Hultqvist och Löfvén t.o.m. få beröm av president Trump?


red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.