Ryska posten

10 oktober 2017

Krigsförbrytare deltog i Aurora -17

Behandlingen av fångar i Abu Ghraib-fängelset utgjorde
flagranta krigsförbrytelser.I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna.

USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i
krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor, varför görs inga
undersökningar, om dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott
i Irak?Krigsförbrytelsen "brott mot freden" definierades i
Nürnbergrättegångarna mot de tyska nazistledarna 1950. Under rättegången
klargjorde den amerikanske chefsåklagaren Robert H Jackson:
"Att inleda ett angreppskrig är därför inte bara ett internationellt
brott; det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från
andra krigsförbrytelser däri att det i sig innehåller helhetens samlade
ondska."

USA:s och Storbritanniens angrepp på Irak 20 mars 2003 var en sådant
internationellt brott; därom råder ingen tvekan. FN:s säkerhetsråd
vägrade godkänna angreppet. Invasionen och ockupationen av Irak byggde
på rena lögner, avslöjade många gånger.
Generalmajor Gronski var tjänstgörande befälhavare för 2nd Brigade
Forward, 28th Infantry Division i Ramadi Irak 2005 och 2006. Han och
hans marinsoldater deltog i mycket hårda markstrider.
Sergeant Justin Doeer tjänstgjorde två gånger i det ockuperade Irak,
bland annat i striderna om staden Falluja, som angreps två gånger under
2004 med fruktansvärd förstörelse som följd och tusentals dödade.

De lokala representanterna för Fallujas befolkning skrev ett rörande
brev till FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan och bad honom och
FN att stoppa USA:s kommande urskillningslösa bombningar av staden.

Novemberangreppet på Falluja 2004 sammanföll med den svenska
Iraktribunalens utfrågning, där representanter för UD tydligt uttalade
att USA inte respekterade proportionalitetsprincipen. Vid tribunalen
närvarade en person som representerat Falluja i förhandlingarna med
USA:s krigsmakt samt den svenske diplomaten Sverker Åström och den i
freds- och nedrustningsfrågor engagerade politikern Maj-Britt Theorin.
Alla tog skarpt avstånd från invasionen.

USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis, som i ett brev
nyligen varnade Sverige för att skriva på FN-konventionen som förbjuder
kärnvapen, spelade en ledande roll i båda angreppen på Falluja i april
och november 2004, då han var chef för Camp Pendleton's 1st Marine
Division. Han gavs öknamnet "mad dog".
Vittnesmålen från Falluja är förfärande. Sjukhus, moskéer och bostadshus
bombades avsiktligt och sjukhus och vårdcentraler intogs av militär. På
foton ses bakbundna läkare ligga på golven. Minst 5 000 civila dödades i
november 2004 och tre fjärdedelar av staden förstördes. Krypskyttar på
taken sköt på civila och hindrade ambulanser att hämta skadade. Liken
ruttnade på gatorna och åts av hundar. Fallujas fotbollsstadion gjordes
om för att härbergera de många dödade. USA använde såväl vit fosfor som
utarmat uran under angreppen. Nio månader senare kom nyfödda till
världen med svåra missbildningar och de blev allt fler.

Den 19 november 2005 lät Mattis marinsoldater angripa ett bröllopsfölje
i staden Haditha nära syriska gränsen som "hämnd" för att en marinsoldat
tidigare hade dödats av en vägbomb. Tjugofyra obeväpnade civila, varav
många barn, dödades och många kvinnor, bland dem bruden i vitt och
slöja. De sköts flera gånger och på nära håll. Händelsen är
väldokumenterad.
Åtta marinsoldater anklagades för krigsbrott. Mattis avvisade alla
anklagelser och endast en marinsoldat, sergeant Frank Wuterich,
riskerade åtal. Han förklarade sig skyldig i en rättegång i januari 2012
och dömdes till upp till 3 månaders fängelse, som han aldrig behövde
sitta av på grund av kohandel mellan åklagare och försvar.
Kongressledamöter jämförde Haditha med My Laimassakern i Vietnam.
General Mattis såg även till att tre marinsoldater, som fällts för mord
på en handikappad man i rullstol i hans hem i Hamdania 2006, slapp
fängelse. Fyra Blackwateragenter som dödades i Falluja har rönt mer
uppmärksamhet än alla krigsbrott begångna mot stadens befolkning.

FN:s dåvarande sändebud Lakhdar Brahimi sade om Falluja: "kollektiv
bestraffning är förvisso oacceptabelt och belägringen av Falluja är
absolut oacceptabel".
General Mattis ledde angreppen både på Afghanistan och Irak och var chef
för US Central Command och därmed ansvarig för alla USA:s militära
åtaganden i Mellanöstern åren 2010-2013. Han har gjort sig ökänd genom
tv-uttalandet "it is fun to kill some people".

Efter att general Mattis blev försvarsminister intensifierades
USA-koalitionens bombkampanj mot IS i den historiska storstaden Mosul
och andra delar av Irak som bombats sedan augusti 2014. Städer som
förstördes av USA under ockupationen förstörs igen, mängder av civila
dödas och städer läggs i ruiner medan flyktingskarorna växer.
Sverige måste upprätthålla folkrätten! Krigsförbrytare bör ställas till
ansvar för begångna krigsbrott i Irak nu och tidigare. USA-koalitionens
roll bör granskas och alla deltagande parters krigsbrott bör påtalas och
beivras. Uranvapen bör förbjudas. Media, Sveriges regering, FN och
världssamfundet bör kräva klargörande oberoende undersökningar och
påtala krigsbrott i alla instanser där det är möjligt och kräva att
ansvariga ställs till ansvar och krigsbrott beivras.

Stockholm 8 oktober 2017
IrakSolidaritet

Sigyn Meder, ordförande

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Länk
Vad hände i Falluja 2004?


Hela uttalandet kan även läsas här:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/misstaenkta-krigsfoerbrytare-var-befael-i-aurora-17-2203319

---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.