Ryska posten

12 oktober 2017

SD satsar på Rysslandshatet

SD manar till stöd för de ukrainska förband som vill "befria" Donbass.


Fem Sverigedemokrater har motionerat i riksdagen om skärpta
Rysslandssanktioner. Den bild av Ryssland som tecknas i motionen
överensstämmer till punkt och pricka med den som allmänheten får sig
till livs på DN:s och många andra svenska dagstidningars ledarsidor.


Den som eventuellt haft illusioner om att SD skulle kunna bli en
nationell kraft måste nu öppna ögonen. Den enda pålitliga nationella
kraften just nu är den tvärpolitiska riksföreningen "Nej till Nato".

Gå med där!Motion 2017/18:1578

av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen
bör verka för att ytterligare öka EU:s sanktioner mot Ryssland om inte
situationen för utsatta grupper förbättras avsevärt och tillkännager
detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen
bör utöka arbetet för att skydda oppositionspolitiker och journalister
som far illa i Ryssland och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att
internationella nedrustningsavtal som gynnar Ryssland och missgynnar
demokratiska stater inte bör stödjas av Sverige och tillkännager detta
för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt visa
sitt stöd för självständiga länder som av Ryssland anses tillhöra dess
intressesfär samt verka för att minska risken att en sådan sfär utvidgas
i Sveriges närhet och tillkännager detta för regeringen.
Motivering

Civilt

Utvecklingen i Ryssland har sedan Vladimir Putins tillträde som
president gått i en mycket negativ och auktoritär riktning vilket
Sverigedemokraterna ser med oro på. Den nedåtgående trenden av
demokratisk status är påtaglig och exemplen på Rysslands brott mot
folkrätten och åsidosättande av de mänskliga rättigheterna är många.

Verktyg som lagstiftning, propaganda och politiskt inflytande över
rättsapparaten har nyttjats för att tysta oppositionella och stärka
regimens ställning. Situationen för oliktänkande och regimkritiker är
således mycket besvärlig.

Även situationen för HBT-personer i Ryssland är svår. Hatet mot
HBT-personer har ökat i de djupa folklagren under uppmuntran från
regimen, och lagstiftning som försvårar för denna grupp har införts.
Särskilt allvarligt är läget för HBT-personer i Tjetjenien, i juni 2017
inkom det rapporter från Tjetjenien om fall av tortyr, förföljelse och
mord på homosexuella. Uppgifter som Sveriges utrikesminister senare
kunde vidimera.

Sverigedemokraterna ser med oro på situationen i Ryssland för
oppositionella. Sedan några år tillbaka har EU sanktioner mot Ryssland,
om tydliga förbättringar inte sker för dessa grupper är vi beredda att
stödja ytterligare skärpta sanktionerna mot Ryssland. Vi har vidare sett
hur populära oppositionella politiker snabbt anklagats för förskingring
och liknande brott, till synes enbart för att undanröja framtida hot mot
det auktoritära styret. Regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att
vidare möjliggöra för oppositionspolitiker och journalister att arbeta
för ett stärkande av demokratin i Ryssland.

Militärt

Varken regimen eller stora delar av den ryska befolkningen har kommit
över att tiden då Sovjet var en rejäl militär stormakt. Av denna
anledning utgör återuppbyggnaden av Rysslands försvar en prioriterad
uppgift för regimen, vilket Sverigedemokraterna har varnat för sedan
lång tid tillbaka. Ryssland anser sig ha särskilda rättigheter i det
nära utlandet, dvs. i det före detta Sovjetunionen - områden som
Ryssland anser hör till den ryska intressesfären. 2008 visade Ryssland
också att man var beredd att gå i krig med ett grannland, Georgien, för
att försvara sina intressen militärt.

Våren 2014 startade Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina, detta efter
att Ukraina velat närma sig NATO och EU. Ryssland annekterade
Krim-halvön – en illegal annektering som fortfarande består – och har
sedan dess stöttat ryska separatister i östra Ukraina. Enligt rapporter
har ryska förband och separatister gjort sig skyldiga till brott mot
Genèvekonventionen samt brott mot Minsk-avtalet under striderna i östra
Ukraina.

Annekteringen av Krim är ett uppenbart brott mot Helsingforsavtalet,

Sverigedemokraterna har därför vid upprepade tillfällen - i såväl
EU-parlamentet som riksdagen - uppmanat Ryssland att lämna Krim-halvön
och östra Ukraina.

Sverigedemokraterna ser också med oro på den ökande ryska
övningsaktiviteten på och kring Östersjön. Vi oroas över rapporter om
ökad spionverksamhet i vårt land och om potentiella ryska ubåtar. De
ryska övningarna fokuserar på att kraftigt öka de offensiva förmågorna
och tenderar att bli mer omfattande i såväl omfattning som storlek.
Sommaren 2017 övade kinesiska och ryska marina förband tillsammans i
Östersjön för första gången – vilket tydligt ökar spänningarna i området
ytterligare.

Det har vid ett flertal tillfällen också inkommit rapporter om att ryska
stridsflygplan flugit med sina transpondrar avstängda, något som
kraftigt ökar risken för kollision med civila passagerarflygplan över
Östersjön. Vidare har vi sett tydliga kränkningar av svenskt luftrum.

I maj 2017 släppte FOI en rapport om kärnvapen. I den konstateras det –
utöver att Ryssland sedan ett antal år satsar på att förnya sina
kärnvapen – att Ryssland uppvisar ett nytt förhållningssätt; Det nya är
att Ryssland tydligt visar upp och hotar med sina vapen som en del av
sitt säkerhets- och försvarspolitiska agerande. För Sverige blev detta
tydligt redan 2013 då Ryssland simulerade ett kärnvapenanfall mot vårt
territorium.

Sverigedemokraterna förespråkar avspänning och nedrustning av kärnvapen,
med dagens säkerhetspolitiska läge gäller det dock att vara pragmatisk
och realistisk och därför ser vi det som nödvändigt att åter få med
denna aspekt i Sveriges säkerhetspolitiska planering och arbete.

Vi har utöver detta fått se att angränsade länder, som följd av att de
haft en betydande andel ryska minoriteter, ryska gasledningar eller
andra egenskaper ansetts befinna sig inom Rysslands intressesfär. Denna
intressesfär vill Ryssland såväl utveckla och bevara som försvara,
varför interna spänningar i dessa länder riskerar leda till att Ryssland
lägger sig i såväl civilt som militärt. Placeringen av den ryska
gasledningen i Östersjön är ett tydligt exempel på en utvidgning av
dessa intressen. Regeringen bör stötta de länder som idag anses tillhöra
den ryska intressesfären men även förhindra att Ryssland får ytterligare
intressen i Sveriges närhet som kan leda till framtida fara för Sverige.

Markus Wiechel (SD)
Björn Söder (SD)
Julia Kronlid (SD)
Johnny Skalin (SD)
Johan Nissinen (SD)

2 kommentarer :

 1. Jörg Meuthen, medordförande i Alternativ for Tyskland:
  .. vi och Linke vill bli av med dessa sanktioner mot Ryssland. Vi samarbetar med varje parti som vill stoppa detta nonsens
  AfDs Alexander Gauland:
  Hot och sanktioner mot Ryssland skadar bara oss själva
  AfD och Linke var dom enda som motsatte sig vapenförsäljning till Saudierna.
  I mitt tycke anmärkningsvärt att i både AfD och SD inträffade spektakulära avhopp av kvinnor. Därmed inte sagt att dessa individer var infiltratörer. Det skulle ju kunna vara andra utifrån dirigerade som provocerat fram det för att minska deras dragningskraft på kvinnliga väljare.

  SvaraRadera
 2. Tack så mycket för ögonöppnaren. I och med detta förlorade SD en potentiell röst.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.