2 januari 2018

En liten hungrig imperialistmakt...

C H Hermansson kallade på sin tid Sverige för en liten men hungrig
imperialistmakt.

Två besked i dagarna bär syn för sägen.


Svenska Dagbladet meddelar idag att det svenska försvaret inrättat en
enhet för cyberförsvar på 30 man. Det har jag inga invändningar emot.
Det är senare, i det finstilta budskapet som bockfoten sticker fram.
Sverige tänks nämligen inte bara försvara sig utan också anfalla. Och
det sägs uttryckligt att civila datanät kan bli föremål för svenska
attacker.

Här måste man nypa sig i armen. Attacker mot civila datanät är enligt
alla mått mätt krigsbrott. Att Israel utfört dataattacker mot Irans
(Stuxnet) kärnkraftsanläggningar är ett exempel på på cyberattacker mot
civila, som i det fallet var nära att utlösa en kärnkraftskatastrof.

Principen att skilja på civila och militära mål ä4r grundläggande in
folkrätten. Det är förbjudet att angripa civila mål.

Det stadfästes första gången 1863 och i 1868 års Deklaration i S:t
Petersburg angående beskaffenheten av de
projektiler som i krig må användas (S:t Petersburgsdeklarationen).

I S:t Petersburgsdeklarationens inledning anges att "the only
legitimate object which States should endeavour to accomplish
during war is to weaken the military forces of the enemy". Principen är
i dag kodifierad i artikel 48, 51.2 och 52.2 i tilläggs-
protokoll I till Genèvekonventionerna, till vilka inga reservationer
har gjorts.

Att riksdag, jurister och offentlighet tiger när svenskt försvar
planerar folkrättsbrott visar hur djupt de tryckts ner i skoskaften av
USA-driven jingoism.

Det andra beskedet som ger anledning till oro är Rapports nyårsintervju
med Margot Wallström där hon säger att "Nato ska avstå från
påtryckningar" mot Sverige i fråga om FN:s kärnvapenkonvention. Det är
bra och tål att upprepas.

Men hon säger samtidigt att hon instämmer i Peter Hultqvists uttalande
att Sveriges agerande i kärnvapenfrågan "inte får skada" vårt samarbete
med Nato. Instämmer man i ett sådant uttalande har man ju redan böjt sig
för utpressningen och vidimerat att en sådan skada KAN uppstå.

Men teoretiskt kan en sådana skada bara uppstå i relation till
eventuella nukleära planer för Sverige. Dvs. en svensk ratificering av
konventionen skulle förhindra placering av kärnvapen i Sverige, vilket
Nato planerar eller vill hålla öppet för.

Jag kan inte se annat än att Hultqvists uttalande är ett avancerat doubletalk -
antingen faller han undan för tom Nato-retorik, eller - om det ligger något
i den - har han planer för svenskt Nato-samarbete som inte allmänheten känner till.

Min slutsats i båda fallen är att Sverige i sin nuvarande försvarspolitik spelar med i
en imperialistliga som inte alls passar landets storlek, läge och fredliga tradition.

Regeringen måste skaffa sig en försvarsminister som följer Sveriges hävdvunna
alliansfria politik, syftande till neutralitet i krig.

Gott nytt kampår
önskar
Stefan Lindgren
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.