FiB

14 januari 2018

Vi ska inte glömma Hultqvists lögner...

title

I lördagsintervjun med Peter Hultqvist upprepade han två lögner som ligger till grund för Sveriges nedfrysta relationer med Ryssland.

Han sa att Ryssland 2008 "bedrev krig i" Georgien och 2014 "ockuperade" Krim.

Sanningen är att Rysslands krig med Georgien utlöstes av att den Nato-stödde presidenten Micheil Saakasjvili gick till angrepp mot de ryska fredsbevarare som med FN:s godkännande finns placerade i Sydossetien.

Detta slogs tillbaka och därefter drogs de ryska trupperna tillbaka. Händelseförloppet har undersökts av EU:s experter under ledning av den schweiziske diplomaten Heidi Taglivini.

Ryssland genomförde en operation helt i enlighet med folkrätten medan Saakasjvili idag är en efterlyst man i Georgien.

Någon "ockupation" av Krim har aldrig ägt rum i sinnevärlden. Inga militära förband skickades från Ryssland till halvön när dess befolkning i en folkomröstning (den tredje i sitt slag!) med överväldigande majoritet beslutade om att söka återförening med Ryssland. Inte ett enda skott avlossades.

Detta fick USA och därefter EU att radikalt utvidga redan pågående sanktioner mot Ryssland och anklaga Ryssland för folkrättsbrott, trots att första paragrafen i FN-stadgan (punkt 2) erkänner varje folks rätt till nationellt självbestämmande.

USA, Finland, Tyskland och fler andra länder som varit med i kören mot "ockupationen" av Krim har nu släppt denna fråga som villkor för samarbete och förnyade samtal. Men inte Hultqvist. Hur mycket han än tycks vurma för Finland ska tydligen arbetsfördelningen vara att "Finland pratar och Sverige hatar".

När Hultqvist talar om påstådda ryska folkrättsbrott ska man komma ihåg att den svenska regeringen inte fördömt USA:s och andra länders folkrättsbrott vid invasionen av Irak, Afghanistan, Libyen, eller det pågående Saudi/USA-stödda folkmordet i Jemen.

Hultqvist har aktivt medverkat till svensk militär delaktighet i den olagliga ockupationen av Afghanistan (fortfarande finns 40 svenska militärer i Afghanistan för att hjälpa ockupanterna) och störtandet av Libyens regering som ledde till sammanbrott för Afrikas mest välmående stat.

Genom värdlandsavtalet med Nato och sabotaget mot den svenska anslutningen till FN:s kärnvapenkonvention har han visat sig vara ett lydigt redskap till Nato med uppgift att dra in Sverige i alliansen men även påverka Finland - som han utropat till svensk intressesfär - till detsamma.

Tyvärr tvingas jag och antagligen många med mig konstatera att Peter Hultqvists regemente i regeringen gör det omöjligt för en anhängare av svensk alliansfrihet och neutralitet att rösta på socialdemokraterna i höstens val.

Det återstår att se i vilken mån v, mp och sd har den historiska insikten om nödvändigheten att på nytt resa den fallna fanan.

Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. Eftersom Sverige sedan länge varit hemligt allierad med USA och hanterat avlyssningen av Europa åt NSA via FoA är det naturligt. Samtidigt är det i strid mot folkviljan att inte vara neutral vilket gör att flera regeringar handlat i lönndom, skillnaden är att vi idag ser sambandet tydligare.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.