Ryska posten

9 mars 2018

Rysslands nya vapenI sitt tal till federala församlingen 1 mars beskrev Rysslands president Putin hur den ryska krigsmakten utvecklats från nära nog total upplösning på 1990-talet till dagens förmågor, demonstrerade i Syrien och i utvecklingen av flera principiellt nya vapen.

I Pentagon kallar man de ryska nyheterna för en bluff, men faktum är att de innebär slutet på en unipolär världsordning.

Med Sovjetunionens kollaps förlorade landet 23,8 procent av sitt territorium och 48,5 procent av befolkningen, 41 procent av bruttonationalprodukten, 39,4 procent av den industriella kapaciteten och 44,6 procent av de militära resurserna, uppgav Putin.

”Det pågick ett inbördeskrig i Kaukasus, och amerikanska inspektörer satt på våra ledande anrikningsanläggningar”, tillade Putin.

”Den syriska operationen har visat den ökade förmågan hos Rysslands väpnade styrkor. Under de senaste åren har ett stort arbete gjorts för att stärka armén och flottan. Försvarsmakten utrustning med moderna vapen har ökat 270 procent. Över 300 nya modeller av militär utrustning har tagits i bruk. De strategiska nukleära styrkorna har fått 80 nya interkontinentala ballistiska missiler, 102 ballistiska missiler förubåtar och 3 strategiska missilubåtar av typ ’Borej’. 12 raketregementen har utrustats med det nya missilsystemet ’Jars’. Antalet bärare av högprecisionsvapen med lång räckvidd har mer än 12-faldigats och antalet kryssningsmissiler med hög precision mer än 30-faldigats. Styrkan i de allmänna förbanden, luft- och rymdstyrkorna och flottan har ökat avsevärt.”

Därefter övergick Putin till det som var kulmen i hans föredrag, beskrivningen av det genombrott krigsmaterielindustrin gjort i utvecklingen av flera nya vapen med praktiskt taget obegränsad räckvidd och manöverbarhet.

Som en bakgrund redogjorde han för hur USA, genom att för 15 år sedan ensidigt lämna avtalet om begränsningar av missilförsvarsystem, som bara lät Ryssland installera missilförsvar runt Moskva och USA runt ”Grand Forks”, ville utnyttja Rysslands underläge till att skaffa sig strategiska fördelar.
Innebörden av de vapentekniska nyheter som Putin presenterade är att den fördelen nu utplånats. De nya vapnen kan passera USA:s ”antimissilsköld”.

Sarmat (se videon)
”Försvarsdepartementet har, i kombination med raket-och rymdindustrin, påbörjat en aktiv fas för att testa ett nytt missilkomplex med en tung interkontinental missil. Vi kallar det för ’Sarmat’.

Detta missilsystem kommer att ersätta det komplexa ’Voevoda’ som skapades i Sovjetunionen. Dess prestanda har alltid erkänts av omvärlden och våra utländska kollegor gav, som ni vet, systemet ett mycket hotfullt namn. (SS-18 Satan, RP:s anm.)

Men ’Sarmat’-raketen har mycket högre prestanda. Med en vikt på över 200 ton har den en kort aktiv del av flygningen, vilket gör den svår att fånga upp för missilförsvaret. Den nya tunga raketens räckvidd, mängden och styrkan i dess stridsspetsar är större än hos ’Voevoda’. ’Sarmat’ kommer att vara utrustad med ett brett sortiment av kärnvapen med hög effekt, inklusive hypersoniska (dvs. 5-10 Mach varvid 1 Mach= 1 062 km/tim), och den mest avancerade tekniken för att kringgå missilförsvarssystem. […] ’Vojevoda’ har en räckvidd på 1 100 mil men det nya systemet har praktiskt taget obegränsad räckvidd.” Genom att ”stridsblocket” efter att ha frigjorts från bärraketen färdas i 15 Mach och kan beräkna inkommande fientliga missilers bana är det praktiskt taget osårbart. Det tar 4-5 minuter för de kärnvapenladdade projektilerna att nå målet.

”Sarmat” kan attackera såväl via Nordpolen som Sydpolen. Men dessutom, fortsatte Putin, har Ryssland börjat utveckla vapen som inte alls följer en ballistisk bana utan kan manövrera för att kringgå fiendens försvar.

Det handlar om en kärnenergisk anordning som kan inrymmas i en kryssningsraket av typ X-101 motsvarande amerikanska ”Tomahawk” och öka räckvidden tiotals gånger, vilket göra den praktiskt taget obegränsad.

I slutet av 2017 testades den nya interkontinentala kryssningsmissilen för första gången. Den har ännu inte fått något namn och förslag mottas på försvarsministeriets hemsida.

Undervattensdrönare
Vidare kunde Putin redovisa att ryska vapeningenjörer utvecklat en undervattensdrönare som kan bestyckas med kärnvapen, vars potential i förhållande till volym ökats hundrafaldigt. Farkosten kan röra sig på interkontinentala avstånd och går fler gånger fortare än alla kända ubåtar, torpeder och höghastighetsfartyg har utvecklats. Inte heller undervattensdrönaren har ännu fått något namn.
Putin fortsatte med ytterligare vapentekniska sensationer.

Kinzjal
Ryssland har utvecklat en kryssningsraket, ”Kinzjal” (Dolken) som kan kryssa mot målet i tio gånger ljudets hastighet och har 200 mils räckvidd. ”Dolken” har sedan 1 december 2017 utplacerats i Rysslands södra militära distrikt. Bärarflygplanet kan leverera missilen till utsläppspunkten på några minuter.


Avangard
Ett helt nytt vapen är ”Avangard” som beskrivs som ett kryssningsblock med hastigheter som ligger nära de första rymdskeppens, 20 Mach. Men i och med att de färdas i atmosfären når projektilen mycket höga temperaturer (1 600-2 000 grader Celsius) och måste ändå vara möjlig att styra. Den kommer att flyga som en meteorit i ett moln av glödhet plasma och förutsätter helt nya material.
Det är känt att såväl USA, Kina som Ryssland forskat på missiler som rör sig med s k boost-glide, när man genom att utnyttja en aerodynamisk lyfteffekt i den övre atmosfären kan fördubbla en farkosts räckvidd. På ryska kallas detta ”planiryjusjtjij poljot” och enligt Putin ska Ryssland alltså redan ha kommit till serieproduktionen av ett sådant vapen. “Avangard” kan manövrera i sidled (flera hundra mil) och på höjden. Den är enligt Putin absolut oåtkomlig får några befintligt missilförsvarsvapen.
I Ryssland har andra lovande vapen skapats på grundval av laserteknik. Sedan 2017 har de redan börjat utplaceras i ryska förband. Presidenten gick inte in i detalj om deras egenskaper, utan sade bara att Ryssland har ett försprång även i detta.Putin betonade att de vapeninnovationer han presenterat inte strider mot gällande avtal och att de kostar en bråkdel av de västliga system som nu oskadliggörs.

Rysslands nya missilvapen gör det amerikanska missilförsvaret värdelöst och därmed Natos östutvidgning meningslös ur militärstrategisk synpunkt.

Genomgången av dessa innovationer avslutades med en sedvanlig utsträckt hand till omvärlden:

"Vi är intresserade av en normal och konstruktiv samverkan med Förenta staterna och Europeiska unionen. Vi förväntar oss att sunt förnuft kommer att råda och att våra partners kommer att bestämma sig för ett rättvist samarbete. […]

Vi hotar inte någon, vi kommer inte att attackera någon, vi har inte för avsikt att hota någon med vapen för att någonting ifrån någon: vi har allt själva. Tvärtom anser jag att det är nödvändigt att betona (och detta är mycket viktigt): Rysslands växande militära makt är en pålitlig garanti för fred i världen, eftersom denna makt upprätthåller och kommer att bibehålla den strategiska balansen och maktbalansen i världen, vilket, som vi vet, var och förblir en av de viktigaste faktorerna för internationell säkerhet efter andra världskriget och fram till idag.

Och för dem som de senaste 15 åren försökt få fart på kapprustningen igen, som försöker att vinna ett ensidigt försprång framför Ryssland och inför folkrättsligt olaglig diskriminering och sanktioner för att bromsa utvecklingen av vårt land, bland annat på det militära området, säger jag, alla som ni försökte förhindra har redan hänt. Ni kunde inte hålla tillbaka Ryssland!

Vår politik kommer aldrig att grundas på exklusivitetskrav, vi försvarar våra intressen och respekterar andra lands intressen, vi styrs av internationell rätt, vi anser att FN:s nyckelroll är oföränderlig. Det är dessa principer och tillvägagångssätt som tillåter oss att bygga solida, goda och lika relationer med den absoluta majoriteten av världens stater. […]

Ett exempel på detta är vårt omfattande strategiska partnerskap med Folkrepubliken Kina. Ryssland har haft ett särskilt privilegierat strategiskt förhållande med Indien. Våra relationer med så många länder i världen uppvisar en ny dynamik.

Källa: kremlin.ru; texten har varit publicerad i Ryska posten (för gratis provmånad skriv red@rysk.info)


1 kommentar :

  1. Denna artikel kan kompletteras genom läsning av Andrei Martyanovs och pseudonymen The Sakers artiklar som denna vecka utkommit på The Unz Review, unz.com

    Enligt dessa skribenter är Rysslands teknologiska försprång ett faktum. Ryssland har svarat på det hot som USA:s ensidiga uppsägning av ABM-avtalet inneburit genom att satsa på ny teknologi som gör stora delar av de existerande arsenalerna obrukbara eller irrelevanta.
    Eftersom den gemensamma nämnaren för USA:s vapensystem egentligen inte är deras effektivitet utan deras höga kostnader, som möjliggör en gigantisk inkomstöverföring från statskassan till vapenleverantörerna, är det inte troligt att USA förmår hämta upp det ryska försprånget, som inom kort kommer att kompletteras med ett kinesiskt försprång. Detta innebär dock inte att USA skulle agera rationellt och inleda samtal för framtida nedrustning. Den närmaste framtiden kommer troligen att uppleva allt större amerikanska rustningsanslag tillika med militära provokationer överallt där man kan komma åt att skada ryska intressen.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.