Ryska posten

27 mars 2018

Västern mot resten

De grå länderna är de s k civiliserade länder som avkunnar en dom över ett helt land innan ens en preliminär brottsutredning avslutats.

De grå länderna har beslutat att göra diplomati till en måltavla - till förmån för hot och utpressning.
Följande länder har beslutat att utvisa ryska diplomater och följaktligen också skicka  hem lika många av sina egna från Ryssland.

USA utvisar 60 ryska diplomater och får följaktligen hem 60 amerikanska diplomater
Storbritannien 23
Australien - 2
Kanada - 4
Kroatien - 1
Tjeckien - 3
Danmark - 2
Estland - 1
Finland - 1
Frankrike- 4
Tyskland - 4
Italien - 2
Lettland - 1
Litauen - 3
Nederländerna - 2
Norge - 1
Polen - 4
Rumänien - 1
Ukraina - 13
Spanien - 2
Sverige - 1
Irland -1

Totalt har väst på USA:s anstiftan beslutat utvisas ca 140 ryssar och indirekt skicka hem lika många västdiplomater från Ryssland.

Det är själva diplomatin som blivit måltavla. Motsatsen till diplomati är hot och utpressning.

Belgien, Ungern, Slovakien, Serbien, Österrike, Grekland, Cypern, Island, Portugal, Slovenien, Bulgarien, Bosnien, Makedonien, Moldova m fl.  har all heder av att hålla sig utanför det smutsiga spelet.

För att inte tala om länderna utanför USA och Europa - 89,7 % av världens befolkning.

Hur ofta har inte västvärlden riktat sina bannstrålar mot länder i omvärlden som anklagas för att ha trampat på "rättsstatens principer"? Dessa principer tycks nu fullständigt bortglömda.


Man kommer osökt att tänka på vad Mahtama Gadhi sa när han fick frågan om vad han tyckte om västlig civilisation.
- Ah, sa han. Det är en bra idé!

Stefan Lindgren


Not. Luxemburg meddelade idag onsdag att dess ambassadör hemkallas tillfälligt som en eftergift för världspolisen.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.