12 oktober 2018

31 procent utan rösträtt

31 procent av svenska folket kommer att vara berövade sin möjlighet att säga sin mening när Sverige går till EU-val 26 maj 2019.

Enligt den senaste opinionsmätningen skulle 31 procent rösta för utträde om den möjligheten fanns.
Men i och med att junilistan gav upp, Mp och V har vikt ner sig och Sverigedemokraterna vacklar i synen på EU behövs ett nytt alternativ. Och det brådskar.


När Sverige gick med i EU var omröstningen mycket jämn. Vi halkade in på ett bananskal med blott 52 procent Ja-röster.

I folkomröstningen 2003 röstade 56 procent nej till euron, vilket tyder på en rätt djup misstro mot EU-projektet.

Vad som behövs nu är ett tvärpolitiskt alternativ, som driver utträdeskravet ur EU. Genom att rösta på det alternativet ska kritiken mot EU också kunna drivas i EU-parlamentet för att förbereda ett svenskt utträde.
Men jag ska kunna rösta på det partiet utan att ta ställning till en massa andra politiska frågor.

Bredast möjliga enhet för ett utträde alltså. Så mycket snack om nationen och svenska värderingar och så lite verkstad!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.