16 oktober 2018

Idiot - men ingen dåre

Furst Mysjkin spelad av Jurij Jakovlev 1958.
Med risk för att uppfattas som pedant vill jag slå ett slag för att rensa ut uttrycket "nyttiga idioter" ur den politiska vokabulären.

Uttrycket är inte som det ofta påstås hämtat från Lenin, utan snarare en produkt av det kalla kriget.

”Om (Sven) Hirdman kan man läsa mer i Mats Johanssons bok Kalla kriget 2.1, ett elegant och fullt berättigat karaktärsmord på den nyttigaste bland Putins nyttiga idioter i Sverige.” – Per T Ohlsson i Sydsvenskan 17/1 2016

”Putin älskar sina nyttiga idioter i väst” – ledare i Aftonbladet 18/3 2018

"’Sverigevännerna’ är Putins nyttiga idioter – Ledare i Aftonbladet 1/10 2016

Citaten ovan innehåller alla uttrycket ”nyttiga idioter”. Man skulle ju kunna tro att antalet idioter i gängse betydelse (dårar, tokar) är lika stort till vänster som till höger. Men av någon anledning används etiketten ”nyttiga idioter” nästan uteslutande på vad skribenterna uppfattar som antingen kommunistiska medlöpare, s k fellow travellers eller omedvetna verktyg i första hand för Sovjetunionen och idag Putins Ryssland.

Uttrycket används för att ogiltigförklara enskilda personers argumentat framställa dem som uttryck för mentala brister och/eller fjärrstyrning utifrån (tänk ”Manchurian Candidate”).

Mycket sällan bryr sig skribenterna om att reflektera över var uttrycket kommer ifrån. Gör dom det brukar det tillskrivas Lenin – i modern västlig historieskrivning en kallblodig cyniker som styrde sina proselyter att anställa massmord på ryska folket.

New York Times-krönikören William Safire bestämde sig en gång (NYT 12/4 1987) för att gå till botten med det påstådda Leninuttrycket. Han kontaktade Library of Congress som försäkrade att det uttrycket inte kunde påträffas någonstans i Lenins skrifter.

Nu säger naturligtvis många skribenter som nyttjar det apokryfiska Lenincitatet att han kan ha använt det utan att det hamnat i tryck.

Men det är osannolikt av flera skäl. ”Idiot” kommer från grekiskan där det från början används för att beteckna en enskild människa till skillnad från en som lever offentligt. Diogenes i sin tunna var exempelvis en ”idiot”.

Först i mitten av 1800-talet kom ”idiot” via franskan och tyskan in i ryskan i den numera vedertagna meningen svagsint, dåre, tok etc. Begreppet användes inom psykiatrin från 1700-talet ända till 1960-talet för att beteckna en mental brist, sinnesslöhet.

Men i ryskan kom den ursprungliga betydelsen inte att suddas ut utan existerade parallellt, vilket man förstår om man läser Dostojevskijs ”Idioten” (1868-69) där furst Mysjkin visserligen är en särling men bara mot slutet börjar uppvisa sjukdomssymptom. Än idag har ryskans ”idiot” en något tvetydig innebörd.

Nej, om Lenin någonsin kommit i närheten av uttrycket hade han använt ryskans ”durak” (dumhuvud, narr, tok, enfaldig människa) och inte ordet ”idiot”.

Söker man på Google ngram och Wikipedia står det ganska snart klart att ”nyttig idiot” som politiskt begrepp kommer i omlopp först 1947-48, i det kalla krigets början och i anslutning till bestämda händelser, nämligen försöken att bilda en folkfrontsregering i Italien. De som kunde tänka sig att samarbeta med kommunisterna framställdes som nyttiga idioter, framför allt i amerikansk press.

Idag vet vi ju att USA i själva verket intervenerade med olika medel, inklusive militärt våld för att stoppa de italienska kommunisterna från att komma i närheten av taburetterna (Se Danielle Ganser: ”Natos hemliga arméer”). Man hittar uttrycket i New York Times 21/6 1948 och i Time 13/1 1958, 2/11 1970, 14/12 1987, 3/11 2009, 26/11 2010 och 14/3 2012.

Kanske skulle man kunna säga att uttrycket ”nyttiga idioter” ingår i den språkliga silkesvante som skylde Nato:s järnnäve.

Det är i alla fall ett uttryck som befläckats av en epok som ingen säger sig med berått mod vilja återuppliva.


Stefan Lindgren

PS. Dessutom var Lenin ovanligt lite av intelligensaristokrat som hade för vana att skälla på mindre begåvade i sin omgivning. Hans far var skolinspektor och kämpade hela livet för  folkbildning. Själv menade ju Lenin att "varje kokerska" kunde lära sig att leda staten.


2 kommentarer :

 1. Om man går in i DN:s och SvD:s arkiv finner man att uttrycket "nyttig(a) idiot(er)" började i DN 1974 och slutade 1988. Totalt använde man det 11 gånger Arkivet går dock bara fram till 1992. SvD började först 1984 men har till dags dato kommit upp i över 80 tillfällen med toppen på 2000-talet med 35 tillfällen.

  SvaraRadera
 2. Bra artikel och förståelse för det ryska språket uppbyggnad. Min allmäna reflektion för den intresserade;

  Jag har inte reflekterat nyttig idiot tidigare men gör här ett försök att översätta ”nyttig idiot” eller ”nyttig dumhuvud” direkt till Rysk.

  Den första skulle bli ”Polesnijy dorak” vilket låter som en inkomplett mening eller frågeställande tilltal ”nyttig, vem?, idioten?” (polesnijy, kto? Dorak?).

  Den andra varianten, ”nyttigt dumhuvud” är lika illa.

  Möjligen skulle ”Polesnijy, kto? On, dorak.” Funka bättre men saknar syftning.

  uttala det hela som «Они Полезные дураки» ger mig funderingar på om inte ordet hjälpa eller hjälpsam ger bättre bild av hur meningen låter för en Ryss?

  - Du är ett hjälpsamt dumhuvud!
  - Jasså? Tycker du att jag inte hjälper dig på ett bra sätt? Eller trots att du tycker att jag är ett dumhuvud så hjälper jag dig?
  - Nej nej nej, jag menar att du är ett marionett som inte förstår att du utnyttjas.

  Idiot är änn idag inget naturligt ord framför dumhuvud (dorak)

  https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Полезный_идиот

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.