21 oktober 2018

Trump river upp ett avtal till - SVT desinformerar

Deutschland 1983 - kan nu upprepas sedan Trump sagt sig villa lämna
INF-avtalet. Tyskland protesterar. Sverige tiger i kapp med Polen och baltstaterna.
President Trump har i ett plötsligt utspel sagt att USA drar sig ur INF-avtalet som förbjuder kort- och medeldistansmissiler.

Man gör det med hänvisning till att Ryssland skulle ha brutit mot avtalet, brott som av förklarliga skäl hemligstämplats för att undgå offentlig granskning.


Samtidigt är det väl känt att USA genom att installera sina anti-missil-missiler i Polen och Rumänien har skaffat sig anläggningar som sömlöst kan användas för att skjuta upp just kort och medeldistansmissiler mot Ryssland.

Nu säger SVT:s USA-korre Erika Bjerström att Trump genom sin åtgärd vill sätta press på Europa och få dem att förmå Ryssland att komma till förhandlingsbordet. Som om Trumps utspel vore en hjälp till Europa...

Så lögnaktigt!

Inte minst vid Hesingforsmötet med Trump markerade Putin att Ryssland vill förnya alla de avtal som riskerar att bli obsoleta.

Det är ju USA som motsatt sig alla förhandlingar. Endast ett möte i Nato-Rysslandrådet har hållits sedan USA fick spatt 2014. Nu senast basunerades ut anläggningen av Fort Trump i Polen, trots att avtalet Nato-Ryssland föreskriver förhandlingar om sådana framflyttningar.

Erik Bjerström nämnde inte heller med ett ord Tysklands skarpa reaktion på Trumps utspel. Det är i första hand Tyskland som riskerar att bli slagfält för kort- och medeldistansvapnen. Dessa vapen ger bara sekunders marginal där de interkontinentala vapnen i all fall ger minuter...

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.