2 oktober 2018

Ris och ros åt Sverige


Mikael Böök, Finland, har granskat hur Finland, Sverige och Danmark röstade i EU-parlamentet om
EU:s nya direktiv om upphovsrätt.
Sveriges ledamöter röstade i den här frågan enligt land i stället för parti. 

När det hålls val i Sverige diskuteras tydligen, i motsats till Finland, inte utrikespolitiken. Det fortfarande ganska nya partiet Sverigedemokraterna lyckades se till att den svenska valrörelsen dominerades av frågor som på sätt eller annat hänger ihop med de senaste årens betydande invandring från Asien och Afrika. Och de övriga partierna var tydligen bara glada över att slippa besvärliga diskussioner om NATO-medlemskap och FN-avtalet om förbund mot kärnvapen.

Man kan invända att utrikespolitiken inte heller brukar vara på tapeten i finländska riksdagsval för att i stället behandlas desto ivrigare inför presidentvalen. Men eftersom den svenska kungen inte råder över landets internationella relationer borde väl även dessa avhandlas i samband med riksdagsvalen?

Visst försökte några politiker lyfta den mest brännande utrikespolitiska frågan. Sålunda deklarerade  tidigare socialdemokratiska ministern och FN-ambassadören Pierre Schori på Svenska Dagbladets debattsida (27.7.18) att valet för honom främst skulle bli ett ställningstagande för en kärnvapenfri värld. "Om de borgerliga vinner valet innebär det ett säkerhetspolitiskt systemskifte. Synen på nedrustning och Nato skapar en helt ny ordning", påpekade han.

Valresultatet ger inte klart besked om "de borgerliga" vann eller inte. Däremot är det uppenbart att att Pierre Schoris åsikt förlorade, om nu någon överhuvudtaget fäste något avseende vid den. Inte bara "de borgerliga" utan även "populisterna" (dvs Sverigedemokraterna)  motsätter sig nämligen, att Sverige undertecknar det aktuella FN-avtalet om kärnvapen.  Dessutom är socialdemokraterna inbördes splittrade i frågan. Utrikesminister Margot Wallström vill fortsätta på den linje som utformades under Palmeepoken och som innebär att Sverige aktivt arbetar för nedrustning i allmänhet och kärnvapennedrustning i synnerhet, trots att denna linje ständigt har mött och möter motstånd och kritik från storebrorslandet USA. Försvarsminister Hultqvist verkar däremot beredd att frångå denna självständiga och långsiktiga utrikespolitik under förevändning att tillvarata landets påstådda intresse av ett allt längre gående militärt samarbete, som ytterst bygger på USA:s och NATO:s kärnvapendoktrin.

Ja, det svenska valresultatet bäddar för ett säkerhetspolitiskt systemskifte och en ny ordning. Till att börja med tycks det leda till  ett bakslag för FN-avtalet.  Det vore ett under ifall Sverige, ett av avtalets initiativtagarländer, nu fick en regering som går vidare med det.

Vi som har satt hopp till ett Sverige som vågat avvika från stormakternas diktat är naturligtvis besvikna och arga på den svenska hundpolitiken i förhållande till storebror i väst.  Men trots att det knappast finns någonting viktigare än "ett ställningstagande för en kärnvapenfri värld" (Schori) så står ju också  några andra tämligen betydelsefulla saker på världens agenda. Inte minst hur framtiden gestaltar sig för ett internet, som i allt högre grad har monetiserats, kommersialiserats och omvandlats till några amerikanska globala företags "plattformar". Och i kampen mot denna negativa internetutveckling har Sverige, närmare bestämt de svenska ledamöterna av Europaparlamentet nyligen  gjort alldeles förbluffande väl ifrån sig!

Den 12.9. röstade nämligen europarlamentet om EU:s nya direktiv om upphovsrätt till innehåll på nätet. Här är resultatet för  Finland, Sverige och Danmark:
Finland 9  för ; 3 mot ; 1 icke närvarande
Sverige 1 för ; 18 mot ; 1 icke närvarande
Danmark: 8 för ; 4 mot ; 1 icke närvarande

Röstningsresultatet visar att  Sveriges  MEPpar i den här frågan röstade enligt land i stället för parti. Resultatet visar också  att svenskarna är mycket bättre informerade i frågan än finnarna och danskarna. Vilket är glädjande! Utrymmet för en debattartikel tillåter mig inte att utveckla min åsikt. Den som vill sätta sig in i saken kan slå upp https://www.saveyourinternet.eu .

Mikael Böök
Pernå

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.