gerundium

5 juli 2021

Självstyre - utom för afghaner?

 

Just nu förs en intensiv propagandakampanj för att få USA-trupper att stanna i Afghanistan.

Vita huset säger nu att 1 000 man ska stanna, vilket garanterar fortsatt krig.


Många har egna intressen av fortsatt krig. Tiotusentals människor har haft sin utkomst av de amerikanska trupperna och Nato inklusive medlöpare som Sverige. Pentagon vill till inget pris släppa den geopolitiska fördelen av att kontrollera Afghanistan mot Kina och Ryssland.

Kina och Rysslands intresse är att landet inte återfaller i inbördeskrig utan att övergången sker ordnat. Om man lyssnar på talibanernas talesmän lovar de att inte återgå till den förra talibanregimens excesser. Hur det kommer att gå är naturligtvis omöjligt att säga.

Men en sak är säker: 20 års amerikansk och Nato-ockupation har bara bringat massmord och förödelse.
Kvinnornas situation är alltjämt mycket skör under det dubbla förtrycket av militärt våld och bigott religion. De ekonomiska "framstegen" har i stort sett handlat om en omläggning till opiumbaserad ekonomi.

Men kan det verkligen bli värre under talibanerna eller en regim där dessa delar makten med mer moderata patriotiska krafter? Talibanerna är ju faktiskt den enda kraft som försökt och till stor del lyckats stoppa opiumekonomin. När USA gick in 2001 hade talibanerna just nedbringat opiumskördarna med 80 procent.

Och till syvende och sist måste omvärlden erkänna att afghanerna har rätt att rå sig själv, en rätt till nationellt självstyre som alla andra betraktar som självklar och som inte får villkoras med att folket först måste frambringa "rätt" regim.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.