6 november 2021

En sån underbar natt


EN SÅ'N UNDERBAR NATT JAG HADE... med IPCCs AR6 klimatrapport,
heter det i en anonym berättelse på Kjell Martinssons tidslinje på Facebook.

Eftersom hela berättelsen bygger på officiella dokument är den svår att kullkasta.
Jag kunde inte lägga undan den förrän jag plöjt igenom allt och då var det dags för sen frukost.

Rapporten finns i full format, i kort format - som pressmeddelande - och i tendensiösa sammanfattningar. Någon ljudboksupplaga hittade jag inte, men det kanske kommer.

* Det står i rapporten att jordens (medel)temperatur från år 1850 till år 2019 ökat med 1,03 grader.

Havets uppvärmning står för nästan all temperaturökning: 0,91 grader. Jordens landyta för 0,5 grader, atmosfärens uppvärmning för 0,1 grad.

* Havsytan har under perioden år 1901 till år 2018 i medeltal ökat med 2 decimeter.

* Rapporten visar att klimatförändringen påverkar och påverkat allt levande - och att det går allt snabbare - räknat från år 1850, år 1901 etc. Alltså då den industriella revolution bröt igenom - eller om man så vill - kapitalismens totala genomförande.

Rapporten visar stegringstakten från 1980-talet - alltså den borgerliga nyliberala revolutionens övertagande. Där ju nästa språngartade steg genomfördes på FN:s Klimatkonferens i juni år 1992 i och med beslut om Agenda21, Hållbart samhälle och "Privat-Offentligt styre" av såväl stater som globala organisationer som FN.

Den följdes av Den digitala revolutionen och nu lever vi i det som WEF, World Economic Forum, med den 1% rikaste eliten, benämner Den fjärde industriella revolutionen.

* Det helt överlägset mest intressanta faktum i rapporten är att världen/civilisationen kommer inte att gå under om tio år !

Detta mantra så många "tjatat-hål-i-huvet" på oss och som skapat vardagshel-etet med klimatångest och depressioner för så många, särskilt unga och tjejer.

* Förespråkare som Greta, Johan Rockström, tidningen ETC med många, många andra om.

* MEN DENNA DOMEDAG KOMMER INTE ATT INTRÄFFA.

Enligt den vetenskap och forskning som den så omhuldade IPCC står för. Dags att svälja förtreten - prestigen - och öppna upp för en mer sansad - bred - mångfacetterad debatt !? Nä, tyvärr tror inte det.

* Såna som jag - som inte omfamnar Koldioxidteorin - får, oavsett vad vi har för alternativ ståndpunkt, känna av den alltmer bubblande fascistoida synen och inställningen till människor som inte följer med strömmen - inte böjer sig dit vinden blåser - som har en avvikande ståndpunkt.

* Så fullständigt hysteriskt galet är rådande inställningar att om man som jag påstår - utifrån min marxistiska syn - att vi lever i en total global Miljökris.

Alltså att läget är betydligt värre än vad den mest extrema fundamentalistiska Klimatalarmist vrålar - ja, då får jag till svar - lita på vetenskapen och forskningen, jag är klimatskeptiker och klimatförnekare, jag förnekar vetenskapen, jag pratar strunt och trams. Jag tror på konspirationsteorier och en massa annan smörja.

* När jag ser tillbaka på de kanske 15 år jag intresserat mig aktivt - och debatterat Klimatfrågan - så är utvecklingen i det offentliga samtalet skrämmande !

Än mer skrämmande eftersom det är människor som ser sig progressiva som har täten och driver denna mörka utveckling.

* IPCC är det som vanligtvis kallas FNs Klimatpanel, men är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsstater kopplad till FN.

De anses vara den mest tillförlitliga källan och deras rapporter styr en hel del av vad som görs, och inte görs, globalt i Klimatfrågan.

* I sin senaste rapport - den sjätte (AR6) - så arbetar de, som vanligt, med olika framtids scenarier. Dessa scenarier är dataanalyser - prognoser - skapade utifrån vad datorerna matats med för data.

* I sina summeringar använder de begrepp som trolig, sannolik - till mycket trolig etc. Alltså ett helt annat sätt - ett vetenskapligt sätt - än vad vi möter i media och allehanda uttalanden om deras rapporter.

* Det är också viktigt att komma ihåg följande: IPCCs utgångspunkt - är att klimatförändringarna är skapade av människan. Det i sig innebär att det bara är forskning som utgår från detta som anses relevant. IPCC har ingen egen forskning bör tilläggas.

* För en progressivt tänkande person, så bör detta - påstår jag - göra att det ringer en liten varningsklocka. Man skulle kunna säga att det gör urvalet "något" begränsat och tendensiöst. Men nä - det är inget som diskuteras.

* Förutom IPCC är nedan stora och mycket aktade och välrenommerade källor i Klimatfrågan:

- NASA, US-imperiets rymdforskningsmyndighet.

- NOAA, US National Oceanic and Atmospheric Administrations, kopplat till US Handelsdepartement.

- American Meteorological Society, AMS är US främsta vetenskapliga organisation

- Det finns så klart massor av andra globala framstående aktörer, en är Potsdam Institute där välkände Johan Rockström är chef.

* Även här borde det, menar jag, ringa en liten varningsklocka - eller lite rynkande ögonbryn - för de som ser sig som progressiva. Men, nä slagsidan åt US-imperiet är inget som diskuteras.

* På tal om allt - US-militärapparat släpper ut mer koldioxid än 140 länder ! Det står inte i AR6 och inte bombarderas vi i media, eller av klimatgurun om det.

* Men läs gärna AR6, läs gärna rapporten från FNs GSDR, Global Sustainable Development Report. Den identifierar världens största problem - som också medför klimatförändringar - nämligen fattigdomen och orättvisorna i världen !
 
 


 

2 kommentarer :

  1. "På tal om allt - US-militärapparat släpper ut mer koldioxid än 140 länder ! Det står inte i AR6 och inte bombarderas vi i media, eller av klimatgurun om det."

    Detta är intressant. Var går det läsa mer om det och hur det är uträknat, hur stora utsläpp handlar det om och är det ett genomsnitt för alla länder eller mer än de 140 länder som släpper ut minst och vilka länder är dwt i så fall. Bra faktakunskap till kommande samtal och diskussion.../Pedro

    SvaraRadera
  2. Ta det lugnt Stefan. Jag har varit aktiv i den demokratiska miljörörelsen i 50 år. Vi har aldrig talat i termer av att jorden går under om 10 år. Sådant har massmedia blåst upp och storföretagens företrädare som Maurice Strong sedan 1972, samma personer som ersatt kampen mot miljöförstöringen med marknadslösningar. Den nuvarande ekonomiska och militära världsordningen leder till en samlad miljöbelastning som finns all anledning att ta på allvar. Att den rådande politiska kulturen önskar överfokus på vissa aspekter medan maktförändring som gör att de som arbetar på fälten, i skogen, i fisket, industrin och servicenäringar kan förvalta naturen och sociala tillgångar på ett hälsosamt sätt hamnar i skymundan har med rådande maktförhållanden att göra. Men det finns vägar framåt: https://www.dagensarena.se/opinion/radikalisera-klimatpolitiken

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.