24 november 2021

Vår tids DreyfusprocessI söndags framträdde Nils Melzer, FN:s specielle rapportör om tortyr på ett möte i Stockholm för att presentera sin bok ”Julian Assange - en historia om förföljelse” (Karneval).

Medverkade gjorde också tidigare chefredaktören och kulturchefen på Dagens Nyheter samt regissören och författaren Stina Oscarsson.

Justitiemordet på Julian Assange pågår för fullt. Västvärldens tongivande kretsar vill med det statuera ett exempel och förhindra framtida betydande försök att upplysa medborgarna om de moderna krigens fasansfulla karaktär.

Det är en i djupaste mening krigsförberedande process och den pågår under en i stort sett 100-procentig medial tystnad.

Medan Julian Assange väntar på att ta reda på om han kommer att utlämnas till USA, har en ny rapport målat upp en dyster bild av Londonfängelset han hålls i, Belmarsh.

Her Majesty's Inspectorate of Prisons publicerades 12 november en rapport om förhållandena i "Storbritanniens Guantànamo", som i detalj redogör för den mardrömslika miljö som WikiLeaks grundare Assange har tvingats leva i.

Inspektörerna fann att personalen på Belmarsh "inte hade ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt de växande nivåerna av självskada", "och det fanns inte tillräckligt med tillsyn eller omsorg om fångar som riskerade att begå självmord". "Brådskande åtgärder behövde vidtas" för att se till att fångar inte tar livet av sig.

Antalet registrerade incidenter av självskada hade fördubblats till 315 registrerade incidenter, som involverade 94 fångar, under de 12 månaderna fram till juni 2021.

Enligt en brittisk välgörenhetsorganisation tillhör Julian dem som riskerar att begå självmord, "nästan" varje natt.

"Många anställda" sägs i inspektörsrapporten ha "rutinmässigt misslyckats med att samla in eller sätta på kroppsburna kameror" och "tjänstemän som skulle övervaka de mest utsatta fångarna" sågs förstrött "sitta och läsa" tidningen.

"Betydligt fler fångar än i liknande fängelser" hade blivit utsatta för verbala eller fysiska övergrepp från personalen."

Sammanlagt hade 341 våldsamma incidenter registrerats under de senaste 12 månaderna, en ökning med nästan 70 år från året innan.

Psykologer diagnostiserar Assange med en allvarlig återkommande depressiv sjukdom, kännetecknad av frekventa självmordstankar, "förlust av sömn, viktminskning, nedsatt koncentrationsförmåga, en känsla av att ofta vara på gränsen till tårar och ett tillstånd av akut upprördhet där han gick omkring i sin cell tills han var utmattad, slog sig i huvudet eller slog det mot en cellvägg.” Han funderade enligt psykologerna på att ta sitt eget liv "hundratals gånger om dagen" och hade en "ständig lust
att skada sig själv".

Om inte den USA/brittiska eliten får död på Assange i Belmarsh väntar en reell risk till dömas till upp till surrealistiska 175 år i fängelse i USA.

Det finns bara en lösning och det är att frige journalisten Assange och värna pressfriheten. Den svenska regeringen som genom sin hittillsvarande tystnad och passivitet gjort stor skada i fallet måste uttala sig, lika självklart som den uttalar sig om betydligt mindre ömmande fall av politiska förföljelser.

Det kan ju inte vara så att regeringen bara är för mänskliga rättigheter och pressfrihet i fall där det inte kostar något. Den verklige proberstenen på den högtravande retoriken är ju Sverige vågar hålla på principerna även mot världspolisen USA.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.