Ryska posten

18 augusti 2012

Konferensen som försvann


När jag ser USA-historikern Webster Tarpley på Russia Today upptäcker
jag ett svart hål i västmedias bevakning av Syrien.

9 augusti sammanträde utrikesministrarna i bl.a. ett trettiotal länder såväl
som FN:s sändebud till Teheran på en konferens för att diskutera en
fredlig lösning på den syriska krisen.

Hur kan en konferens med representanter för länder som noga räknat
representerar mer än halva världens befolkning passera utan ett
omnämnande i svenska media?


De länder som deltog i konferensen var Ryssland, Kina, Vitryssland,
Mauretanien, Indonesien, Kirgizistan, Georgien, Turkmenistan, Benin, Sri
Lanka, Ecuador, Afghanistan, Pakistan, Algeriet, Irak, Zimbabwe, Oman,
Venezuela, Tadzjikistan, Indien, Kazakstan , Armenien, Nicaragua, Kuba,
Sudan, Jordanien, Tunisien och Palestina samt FN: s sändebud till
Teheran.

Irans utrikesminister Ali Akbar Salehi sa i sitt öppningstal sade: "Vi
behöver seriösa och omfattande samtal mellan oppositionen och den
syriska regeringen för att lösa krisen i Syrien".

FN: s sändebud i Teheran anklagade vissa internationella aktörer för sin
brist på samarbete med FN och Arabförbundet särskilda sändebud om Syrien
Kofi Annan vilket ledde till hans avgång. Hon sade också: "Vi borde alla
sträva efter att föra samman den syriska regeringen och
oppositionsgrupper."

Iraks ambassadör i Iran Majid al-Sheikh sade det syriska folket söker reformer "men
inte sådana reformer som införs utifrån".

Från USA hör vi nu att Genèveöverenskommelsen om Syrien, att det ska
bildas en övergångsregering med representanter för den nuvarande regimen
och oppositionsgrupper nu inte längre gäller.

Frankrikes president Holland har under tryck från Sarkozy beslutat att
öka inblandningen i Syrien och USA och Turkiet har diskuterat införandet
av en flygförbudszon.

Det är med tanke på dessa personers meriter ett hot som måste tas på
största allvar, säger Webster Tarpley.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.