FiB

17 augusti 2012

Brittisk polis kan inte gå in

Wienkonventionen, artikel 22, 29 och 30 förbjuder entydigt ett lands
myndigheter att tränga in på en utländsk ambassad.

Vad britterna hotar med är alltså olagligt enligt internationell lag.

Nu pekar en del kommEntatorer på att Storbritannien sedan 1987 har en
egen lag om diplomatiska och konsulära lokaler (DCPA).


DCPA ger myndigheterna möjlighet att upphäva en diplomatisk beskickning
status om den "upphör att använda mark för att uppdraget". Det anges vidare att
upphävandet måste vara "tillåten enligt internationell rätt."

Lagen tillkom efter en incident med Libyens Londonambassad 1984.

Brittiska myndigheter påstod att någon inifrån ambassaden hade skjutit
och dödat den brittiska polisen Yvonne Fletcher.

Enligt webbsidan http://vialls.homestead.com/yvonnefletcher.html sköts
poliskvinnan av Mossad / CIA agenter från en närliggande byggnad, medan
skott som avfyrades från den libyska ambassaden gått i en annan riktning.

En 11 dagars belägring av ambassaden slutade med att Storbritannien bröt
de diplomatiska förbindelser med Libyen och utvisade dess diplomater.

Brittisk polis trängde aldrig in på ambassaden, vilket innebär att lagen
aldrig kommit till användning. Det är knappast troligt att den brittiska
regeringen är beredd att göra Julian Assange till en större samhällsfara
än skjutande Qaddafipersonal.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.