Ryska posten

25 augusti 2012

Nej till Super-JAS!

Jovisst, jag är för ett starkt svenskt försvar!

1) Det ska vara ett försvar av Sverige. Inte av Nato, inte av Natos
ockupation av Afghanistan.

2) Att ett försvar är starkt innebär att det är folkligt förankarat, dvs
ett värnpliktsförsvar. Nu har vi en legoarmé, med svårighet att
rekrytera - annat än med lock och pock bland arbetslösa samt intet ont
anande ungdomar ner till 13.

3) Att ett försvar är starkt betyder tillika att det är starkt i manskap
och anda, inte nödvändigtvis i materiel. Super-JAS representerar ett
skalförsvar (försvar av skalet) som lämnar innanmätet försvarslöst.

Därför, säg nej till super-Jas! Sällan har motsatsparet kanoner - smör
varit tydligare. En generation ungdomar utelämnas åt
långtidsarbetslöshet - inga åtgärder från Harpsund! Men
försvarsindustrin får sin efterlängtade super-beställning.

Som vanligt kommer notan att stiga vartefter, när väl kontrakt är
tecknat.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.