FiB

7 augusti 2012

Putin oppositionens själ och hjärta


Än en gång dyker den amerikanske historikern Webster Griffin Tarpley upp som en klargörande kommentator. I den här intervjun med iranska Press TV från 3/8 säger han bl.a. att Putin är den internationella oppositionens "själ och hjärta", dvs oppositionen mot krigspolitiken.

Jag önskar att Tarpley har rätt beträffande Putin, men jag är ingalunda säker.

Hans analys av FN-omröstningen verkare riktig: en tredjedel - en mycket viktig och övertygad tredjedel av världens länder - stödde inte den saudiska resolutionen. 133 röstade för, 12 röstade emot, 31 avstod och 17 var frånvarande. Ser man till befolkningen delades FN i 60:40.

Tarpley understryker bl.a. att de länder som nu blandar sig i Syriens angelägenheter kommer att få räkna med negativa återverkningar.

Saudiarabien kan inte fortsätta att stödja "demokratiska revolutioner" utan att drabbas av en fruktansvärd blowback. Prins Bandar sägs nu vara vid god hälsa i Riyadh, men var är han. Han har inte varit i sin villa i Aspen, Colorado på flera veckor, berättar Tarpley.

Han betonar att den sittande regimen i Turkiet har tappat den strategiska kontrollen genom att blanda sig i grannarnas angelägenheter. Atatürks stora landvinning var att definiera Turkiet som land och inte som ett imperium. Detta är förklaringen till dess framgångar, medan Erdogan aningslöst lånar verktyg ur det ottomanska imperiets arsenal.

På senaste tiden har PKK - som nu tränas av Israel i Kurdistan - riktat hårda angrepp mot den turkiska staten.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.